"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regionala samverkans- och stödstrukturers roll i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Förväntningar och utmaningar sett ur ett regionalt perspektiv

Forskningsprojekt I Sverige riktas just nu stort fokus på möjligheterna att genom kunskapsstyrning skapa ett systemövergripande och strategiskt arbete för samordnad, effektiv och behovsanpassad kunskapsutveckling inom vård och omsorg.

De 21 Regionala Samverkans- och Stödstrukturer (RSS) som sedan 2010 varit under utveckling för att stödja kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård,har identifierats som en nyckelfunktion i kunskapsstyrningskedjan, som en länk mellan nationella och lokala aktörer. Det övergripande syftet med vårt forskningsprojekt är att bidra till ökad förståelse av dessa regionala stödstrukturers (RSS) roll och förutsättning i kunskapsstyrningsprocesser.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-11-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

För projektbeskrivning: se projektets engelska sida.

 

 

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-22