"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anna Westerlund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
5B, Målpunkt P, Försörjningsvägen 7 B, Norrlands universitetssjukhus Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Min forskning rör implementering, utveckling och förändringsarbeten främst i offentliga organisationer. Jag studerar nationella, regionala och lokala satsningar och strategier för att stärka kvalitet och effektivitet i vård- och omsorgsorganisationer. Rötterna finns i arbets- och organisationspsykologin, med ett systemtänkande som grund. Min avhandling The role of implementation science in healthcare improvement efforts addresserar om/hur implementeringsvetenskap tillämpas i praktiska förändringsförsök i olika kontexter och uppmuntrar till ökat tillgängliggörande av vetenskap för praktik. Genom att bedriva praktiknära och aktionsinriktad forskning söker jag med min forskning bidra till sådan tillgänglighet och överförbarhet av kunskap till direkt användbarhet för praktiken.

Nordic Journal of Social Research, Universitetsforlaget 2022, Vol. 13, (2) : 1-15
Hjelte, Jan; Eliasson, Benitha; Höög, Elisabet; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2021, Vol. 35, (2) : 476-484
Westerlund, Anna; Ivarsson, Anneli; Richter Sundberg, Linda
Nursing Open, John Wiley & Sons 2021, Vol. 8, (1) : 130-139
Westerlund, Anna; Sparring, Vibeke; Hasson, Henna; et al.
Worldviews on Evidence-Based Nursing, Vol. 16, (5) : 332-334
Westerlund, Anna; Nilsen, Per; Sundberg, Linda
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 31, (1) : 128-138
Westerlund, Anna; Garvare, Rickard; Nyström, Monica E; et al.
International Journal of Quality and Service Sciences, Emerald Group Publishing Limited 2015, Vol. 7, (1) : 72-89
Westerlund, Anna; Garvare, Rickard; Höög, Elisabet; et al.
International Journal of Health Care Quality Assurance, Emerald Group Publishing Limited 2014, Vol. 27, (3) : 190-208
Nyström, Monica; Garvare, Rickard; Westerlund, Anna; et al.
Annual ISSOP Conference, “Measurement of Health - A Child Public Health perspective”, Gothenburg, 16-18 June, 2014
Westerlund, Anna; Eurenius, Eva; Garvare, Rickard; et al.
QMOD Conference on Quality and Service Sciences, Prague, 3-5 September 2014
Westerlund, Anna; Garvare, Rickard; Höög, Elisabet; et al.
Familjepeppen - en famljestödssatsning i Umeåregionen, Umeå: 2013 : 32-36
Eurenius, Eva; Garvare, Rickard; Ivarsson, Anneli; et al.
BMC Health Services Research, Vol. 12
Nyström, Monica E.; Westerlund, Anna; Höög, Elisabet; et al.
14th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2011, From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility, San Sebastian, Spain, 29-31 August, 2011
Garvare, Rickard; Westerlund, Anna; Höög, Elisabet; et al.

Jag undervisar på masterprogrammet Arbetsliv och Hälsa (Aloha) samt på internationella masterprogrammet i folkhälsovetenskap.