"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Representation av urbefolkning i turism: Fallstudier från rennäringsområden i norra Sverige och nordvästra Ryssland

Forskningsprojekt Turism framhålls ofta som ett sätt att stödja utveckling av näringar i landsbygd, och har speciellt framhållits som ett sätt att nå tilläggsförsörjning i rennäringen.

Turismens natur av att fokusera på det traditionella och exotiska kan dock också leda till att representationerna förenklar till exempel bilden av det samiska samhället, samt även skillnaderna mellan rennäringsområden i olika länder.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-06-01 2015-12-31

Finansiering

FORMAS
VR
FAS

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Transportforskningsenheten

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Den här studien har som mål att bedöma hur rennäringsutövare i Sverige och Ryssland upplever sina möjligheter
och kraven på dem för att eventuellt delta i turistiska verksamheter. Fallstudieområden har valts för att fokusera områden där
rennäring och turism praktiserats tillsammans: samisk rennäring i Idre och Kiruna, och Nenetsrennäring i Ryssland.
Huvudfrågor för studien är: Hur skapar olika planeringsdiskurser och institutionella strukturer olika förutsättningar för
deltagande i turism i olika regioner? Vilken roll spelar turism i relation till rennäringen i de olika regionerna, och vilka
representationer används inom den turistiska verksamheten? Till vilken del upplevs representationerna inom turism som
relevanta beskrivningar av det dagliga livet och relationerna mellan olika grupper? Studien har som mål att bidra till en
förståelse av relationen mellan rennäringsutövare och andra lokala grupper, med yttersta mål att problematisera och nyansera
vanliga representationer av rennäringssamhällen.
Senast uppdaterad: 2023-03-29