"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

RESILIENT - ett kompetenscentrum inom energisystem

Forskningsprojekt RESILIENT kompetenscentrum syftar till att bli ett internationellt ledande nav där partners tillsammans skapar kritisk forskning och praxisbaserad kunskap för framgångsrik utveckling och implementering av ny teknik, praxis och metoder som kommer att ge hållbara energilösningar i framtiden.

Syftet med kompetenscentret RESILIENT Energy Systems är att tillhandahålla ny forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som antar ett systemperspektiv för säker och optimal energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem med låg klimatpåverkan, och i enlighet med målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Fokus i detta projekt ligger på interaktion mellan de olika systemelementen, inklusive integration av ny teknik och nya processer samt de organisationer och människor som ingår i systemet.

Nodledare

Gireesh Nair
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-04-01 2027-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Forskningsområde

Energiteknik

Externa finansiärer

Energimyndigheten

Projektbeskrivning

För att uppnå detta ingår partners som representerar olika intressenter och forskningsdiscipliner för de motståndskraftiga energisystemen i centrumet. Centret kommer att möjliggöra forskningssamarbete och lärande mellan parterna och engagerade intressenter, inklusive akademier, städer, regioner, energibolag, leverantörer av teknik och system, regionala transportleverantörer, byggnadsägare och stadsutvecklare.
Den ledande partnern i projektet är Mälardalens universitet. Detta är ett projekt som involverar ett konsortium av fyra universitet, RISE och över 25 offentliga/privata organisationer.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-05