"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

RIPARIANET

Forskningsprojekt Inom RIPARIANET undersöks hur vi kan prioritera vissa typer av strandskogar för att upprätthålla och sammankoppla flertalet komponenter av biologisk mångfald och ekologisk funktion i rinnande vattennätverk

Projektansvarig

Micael Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 23

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-04-01 2026-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Formas, Bioversa+
 • Projektmedlemmar
  Morgan Hughes
  Postdoktor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 70 81

  Externa projektmedlemmar

  Stefano Larsen (Italy)
  Luca Gallitelli (Italy)
  Massimiliano Scalici (Italy)
  Giogio Pace (Portugal)
  Laura Concostrina Zubiri (Spain)
  Jose Barquin Ortiz (Spain)
  Monika Laux (Germany)
  Ralf Schulz (Germany)

Projektbeskrivning

RIPARIANET bedrivs i 6 olika avrinningsområden i Sverige, Tyskland, Italien (2), Spanien och Portugal. Det övergripande målet med projektet är att genom fjärranalys och omfattande fältarbete (”ground truthing”) ge avnämare (markanvändare) verktyg för att kunna prioritera områden av höga naturvärden och bevara biologisk mångfald inom avrinningsområden.

Projektet använder den senaste tekniken inom fjärranalys för att kartlägga områdens naturvärden och hur dessa är rumsligt sammankopplade i 6 olika avrinningsområden i Europa. Omfattande fältarbete kommer genomföras för att kartlägga strandvegetationen, och sedan koppla detta till fjärranalysdata, för att identifiera områden som bör prioriteras vad gäller naturskydd, baserat på flertalet kriterier, inklusive markanvändares behov och intressen. Projektet kommer även undersöka flertalet ekosystemfunktioner och hur dessa är kopplade till strandvegetationen och biologisk mångfald inom rinnande vattennätverken.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-02-07