"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

RIPARIANET

Forskningsprojekt Projektet är finansierat av Formas genom Biodiversa+

Prioritering av strandzoner för att upprätthålla och koppla samman multipla komponenter av biologisk mångfald och ekologisk funktion längs vattendrag

Projektansvarig

Micael Jonsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 23

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-04-01 2026-03-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Formas
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    I konsortiet: forskargrupper i Tyskland, Italien, Spanien och Portugal

Projektbeskrivning

Huvudmålet med RIPARIANET är att nyttja den ökande upplösningen av information från fjärranalys för att ge praktiska, evidensbaserade råd och angreppssätt för skydd av biologisk mångfald. Nyckelfrågor inkluderar: i) hur kan vi genom fjärranalys skatta strandzoners status och identifiera områden som sammankopplat möjliggör samexistens av biologisk mångfald och ekosystemfunktion genom meta-ekologiska processer? ii) hur kan vi nysta upp lokal påverkan från stressfaktorer och processer från påverkan på nätverksnivå på strandzoners biologisk mångfald, för att bättre implementera naturvårdsskötsel på stor skala? iii) i vilken utsträckning tar befintligt skyddade områden längs vattendrag hänsyn till strandskogsnätverkens geometri och multifunktionalitet?

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-02