"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riskfaktorer för barndiabetes och dess komplikationer

Forskningsprojekt Detta projekt studerar insulinberoende diabetes hos barn och söker förstå orsaker till sjukdomens uppkomst och dess komplikationer i ett befolkningsperspektiv

Det övergripande syftet med det Svenska Barndiabetesregistret är att ur ett befolkningsperspektiv skapa hypoteser, dels om sjukdomens orsaker dels om dess komplikationer. Registret har nu fungerat prospektivt i c:a 30 år och det aktuella projektet och dess många delprojekt syftar till att dels fortsätta följa och söka förklaringar till de förändringar i insjuknandefrekvens vi ser över tid, dels följa utvecklingen av sjukdomens medicinska, psykosociala och hälsoekonomiska konsekvenser i en nationell kohort av barn med diabetes.Samarbete sker i internationella nätverk och med olika kompetenser inom barnmedicin,statistik och hälsoekonomi.

Projektansvarig

Gisela Dahlquist
Övrig/annan befattning, professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 38 76

Projektöversikt

Projektperiod:

2012-01-01 2014-12-31

Finansiering

VR-M, 2009-2014: 6 300 000 kr
FAS, 2010-2011: 1 750 000 kr
Diabetesforskningsfonden, 2012: 100 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Overall the studies aim at identifying preventive factors of childhood onset diabetes and its long-term effects in a population perspective.
The specific objectives are:
1. To follow the incidence trends of childhood onset diabetes in Sweden and Europe.
2. To analyse the impact of socioeconomic variables on the risk to develop childhood onset diabetes.
3. To investigate the prevalence of undiscovered diabetes in 12 year old school children in Sweden.
4. To follow the incidence of ESRD in patients with childhood onset type 1 diabetes and analyse socioeconomic and demographic risk factors important for the development of ESRD.
5. To perform replication studies of genetic associations found in an on-going genome wide association scan for diabetic nephropathy
6. To analyse determinants of survival of patients with childhood onset type 1 diabetes after the diagnosis of end stage renal disease (ESRD) in Sweden.
7. To analyse determinants of mortality among patients with childhood onset diabetes and specifically if there is an increased risk of suicide.
8. To investigate how socioeconomic factors influence the risk of hospitalization for cardiovascular events and prescription of related medicines in patients with type1 diabetes.
9. To investigate if life with diabetes as a child and young adult affect the educational prospects such as school grades and possible higher education.
10. To study how childhood onset type 1 diabetes affect the economic career of the child and the family (mother and father).

Senast uppdaterad: 2019-11-26