Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Rötat slam – från problem till produkt

Doktorandprojekt Projektet handlar om termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor.

Carla Perez är doktorand inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Doktorand

Carla Perez
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 41

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2023-05-23

Finansiering

Umeå Universitet / VAKIN

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsämne

Kemi, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Min forskning fokuserar på termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor. Inom projektet kommer vi att karakterisera olika slammer med avseende på organisk och oorganisk sammansättning. Vi kommer också att:

*Undersöka hur förbehandling såsom hydrotermisk karbonisering (HTC) kan underlätta vidare hantering genom förändringar i slammets organiska och oorganiska sammansättning
*Bestämma potentialen för förbränning av slam samt HTC-behandlat slam i närområdet genom monoförbränning eller sameldning med lokal restströmmar.
*Undersöka användningsområden för HTC-behandlat slam och andra restströmmar samt om aska från mono- eller samförbränning av slam kan användas för återvinning av fosfor eller andra grundämnen.