"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos/Belish

Rötat slam – från problem till produkt

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Carla Perez projekt handlar om termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor.

Doktorand

Carla Perez
Forskningsassistent
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 41

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-10-01 2023-05-23

Finansiering

Umeå Universitet / VAKIN

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi, Miljövetenskap

Projektbeskrivning

Min forskning fokuserar på termokemisk omvandling av rötat slam med särskilt fokus på resursåtervinning av bland annat fosfor. Inom projektet kommer jag att karakterisera olika slammer med avseende på organisk och oorganisk sammansättning.

Jag kommer också att:

  • Undersöka hur förbehandling såsom hydrotermisk karbonisering (HTC) kan underlätta vidare hantering genom förändringar i slammets organiska och oorganiska sammansättning.
  • Bestämma potentialen för förbränning av slam samt HTC-behandlat slam i närområdet genom monoförbränning eller sameldning med lokal restströmmar.
  • Undersöka användningsområden för HTC-behandlat slam och andra restströmmar samt om aska från mono- eller samförbränning av slam kan användas för återvinning av fosfor eller andra grundämnen.
Senast uppdaterad: 2018-12-17