"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

SEAS

Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter

Forskningsprojekt SEAS (Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter)

Projektet SEAS (Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter) drivs av VTI i samarbete med SMHI, Umeå universitet, Chalmers tekniska högskola och World Maritime University i Malmö. Det drygt treåriga projektet finansieras till 100 procent ur Trafikverkets Sjöfartsportfölj med totalt 8,6 miljoner kronor. Syftet är att förbättra möjligheterna att utvärdera och analysera olika styrmedel och infrastrukturåtgärder när det gäller sjötransporter. Särskild vikt kommer att läggas vid effektsamband och monetära värderingar inom områdena sjösäkerhet och miljö.

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2027-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap

Forskningsområde

Matematik, Nationalekonomi, Regionalvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser av infrastrukturåtgärder och styrmedel för sjötransporter så att de får samma kvalitet som analyserna för de landbaserade trafikslagen. Fokus är på framtagningen av effektsamband och monetära värderingar för sjöolyckor och miljöeffekter. Projektet ska både bidra till att utveckla de standardiserade kalkylmodellerna och ta fram kunskap kring effekter som idag inte ingår i dessa modeller.

Senast uppdaterad: 2024-02-16