Hoppa direkt till innehållet
printicon

Skolledares arbetsmiljö: Ett projekt om organisatoriska förutsättningar, stressrelaterad psykisk ohälsa, personalrörlighet och förbättringspotential

Forskningsprojekt Skolledare har en hög arbetsbelastning och de riskerar att drabbas av överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk ohälsa.

I denna studie samlar forskare vid Lunds och Umeå universitet in enkätdata från drygt 2 000 personer vid två tillfällen. Detta kompletteras med fördjupande intervjuer och workshoppar där grupper av skolledare får reflektera över resultaten. Projektet pågår till 2020 och resultaten kommer att kunna användas till att främja skolledares arbetsmiljö och hälsa och därigenom bidra till en bättre skola.

Projektöversikt

Projektperiod

2018-01-01 2020-12-31

Finansiering

AFA-försäkring

Forskningsämne

Folkhälsovetenskap och samhällsmedicin, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

Media rapporterar närmast dagligen om kris i den svenska skolan. I detta sammanhang har skolledare en nyckelroll med ansvar för implementering av läroplaner, skollag och andra styrdokument. De har också ansvar för utveckling av utbildningen, och för lärares och elevers lokala arbetsmiljö. För att kunna fungera i sin yrkesroll är det viktigt att en skolledare är kompetent, välmående och motiverad samt har en arbetsmiljö med rimliga krav och organisatoriska förutsättningar. Det är därför oroande att många skolledare tycks ha en arbetsmiljö som placerar dem i riskzonen för överbelastning, kronisk stress och stressrelaterad psykisk ohälsa, med försämrad arbetsprestation, byte av arbetsplats/befattning, och sociala begränsningar som möjliga konsekvenser. Detta projekt syftar till att skapa en stabil kunskapsbas som kan användas till att främja svenska skolledares arbetsmiljö och hälsa och därmed bidra till en bättre skola. Specifikt är avsikten att:

  • I en longitudinell enkätstudie kartlägga förekomsten av tidiga tecken på utmattning och byte av arbetsplats/befattning hos skolledare; samt undersöka hur tidiga tecken på utmattning och byte av arbetsplats/befattning samvarierar med belastande och/eller främjande organisatoriska faktorer i arbetet och balansen mellan olika aktiviteter i vardagen.
  • I intervjuer och workshops, med strategiskt utvalda grupper av skolledare, gemensamt reflektera över resultaten och identifiera möjliga interventionsområden på individ, organisation och samhällsnivå med avsikt att sammanställa framåtsyftande åtgärdsförlag i en idékatalog.