"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat

Forskningsprojekt finansierat av Formas

Under det senaste årtiondet har arktis blivit 0.75°C varmare. Denna uppvärming har redan orsakat vegetationsförändringar. Även om vissa dramatiska vegetationsförändringar har observerats, så förändras vegetationen långsammare än vi hade förväntat oss i de flesta områden. En av faktorerna som har föreslagits att ligga bakom att vegetationsförändringarna släpar efter klimatförändringarna är stora herbivorer. I det här projektet ska vi undersöka om renar bromsar vegetationsförändringar i arktis orsakade av ett varmare klimat, och om de genom detta skyddar artrikedomen på tundran.

Projektansvarig

Johan Olofsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 04

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Under det senaste årtiondet har arktis blivit 0.75°C varmare. Denna uppvärming har redan orsakat vegetationsförändringar. Även om vissa dramatiska vegetationsförändringar har observerats, så förändras vegetationen långsammare än vi hade förväntat oss i de flesta områden. En av faktorerna som har föreslagits att ligga bakom att vegetationsförändringarna släpar efter klimatförändringarna är stora herbivorer. Detta är viktigt eftersom de flesta stora herbivorer är påverkade av människor genom jakt eller skötsel. Det är därför ett av väldigt få verktyg som nordliga samhällen kan använda för att mitigera storskaliga förändringar av ekosystemen i ett varmare klimat.

Syftet med det här projektet är att testa om renar bromsar vegetationsförändringar i arktis orsakade av ett varmare klimat, och om de genom detta skyddar artrikedomen på tundran. Vi kommer att undrsöka detta genom att analysera data från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS), fältexperiment och vegetationsanalyser med hjälp av drönare. Vi kommer att samarbeta men avnämare genom aktiva arbetsmöten, individualiserad information i lämpliga rumsliga skalor, och aktivt deltagande i möten kring miljöövervakning. Den ökade kunskapen om hur negativa konsekvenser av klimatförändringar i arktis kan minskas av renar är ett bidrag för att uppfylla FNs hållbarhetsmål 13. Bekämpa klimatförändringarna och 15. Ekosystem och Biologisk mångfald, och för arbetet med det Svenska miljökvalitetsmålet Storslagen Fjällmiljö.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-04-05