"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

STANCE-programmet: Studier av socialtjänstens interventioner för alkohol- och narkotikaproblem och hälsoeffekter, ett kollaboralt longitudinellt forskningsprogram

Forskningsprojekt Ett forskningsprogram, finansierat av FORTE 2017.

STANCE-programmet är forskningsprogram finansierat av FORTE som pågår 2017 till 2022. Programmet syftar till att utifrån ASI-intervjuer kartlägga vilka insatser som förbättrar för den enskilde missbrukaren och därmed även underlätta för handläggare och socialtjänst.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2022-12-31

Finansiering

FORTE, 2017-2020: 9 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Programmets syfte

Forskningsprogrammet avser att utveckla kunskaper om:

  1. Skillnaden i hälsoutfall för personer som är breende av alkohol och narkotika
  2. Vilka insatser, kombinationer och omfattning som socialtjänsten ger till personer som missbrukar alkohol och narkotika
  3. Sambandet mellan de interventioner som tillhandahålls av socialtjänsten och
    hälsoutfallet för personer som missbrukar alkohol och narkotika

Under den tidsperioden förväntas mer än 50 000 intervjuer komma in i databasen ASI Net. Sekretessen upprätthålls inom programmet genom att datafiler endast kommer att innehålla kodnamn och inte personuppgifter.

Vilka kan delta i forskningsprogrammet?

Det som krävs för att delta i forskningsprogrammet är att missbruksverksamheten:

  • använder ASI för utredning och uppföljning använder ASI-Net för dokumentation. Läs gärna mer hos Råbe & Kobberstad: https://rabekobberstad.se
  • vill lära sig använda den nya insatsmodulen, UBÅT. Läs mer på UBÅT:s-nytts webbsida: http://ubat.rabekobberstad.se

Avsikt och målsättning

Forskningsprogrammet kan ta fram kunskaper som bland annat är användbara för beslutsfattare, socialarbetare, samt forskare som studerar samhällsinsatser mot missbruk av alkohol och droger. Programmets övergripande målsättning är att förbättra hälsa och välbefinnande i samhället genom att minska konsekvenserna av alkohol- och droganvändning.

Målsättningen är att samköra ASI register från åren 2000–2019 samt register Socialstyrelsens Patientregister, dödsorsaksregister, LARO-register, BRÅs lagföringsregister, SCB:s LISA, LOUISE.

Läs mer om delarna i programmet i programöversikten här nedan.

Introduktion till STANCE-programmet

En översikt av STANCE-programmet

Publikationer

Frontiers in Psychiatry, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; McCarty, Dennis; et al.
Addiction, John Wiley & Sons 2022, Vol. 117, (9) : 2415-2430
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; McCarty, Dennis; et al.
Journal of addiction medicine, Wolters Kluwer 2020, Vol. 14, (4) : e89-e99
Jemberie, Wossenseged Birhane; Padyab, Mojgan; Snellman, Fredrik; et al.
Senast uppdaterad: 2021-09-08