"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Delprojekt 2. Arbetsplats-dialog för ett hållbart arbetsliv

Arbetsgivare ansvarar för att främja en god arbetsmiljö, förebygga risker för ohälsa och anpassa arbetsuppgifter utifrån medarbetarnas psykiska och fysiska förutsättningar. Tyvärr saknar arbetsgivare ofta kunskap och strategier för hur man ska agera för att förebygga och rehabilitera arbetsrelaterad ohälsa (Danielsson 2017, Fagerlind 2018). Små organisationer kan vara särskilt utsatta eftersom strukturen för arbetsmiljöarbetet är mindre utvecklad (Hagqvist 2020). Tidigare forskning har visat att en dialogbaserad arbetsplatsintervention kan främja återgång i arbete för sjukskrivna anställda (Sennehed 2018). Genom att underlätta en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren skulle båda parter kunna få en djupare förståelse för de centrala orsakerna till sjukskrivning och bidra till en positiv omorientering mot framgångsrik återgång i arbete istället för en slutpunkt för anställning (Strömbäck 2020). Dessutom stärker arbetsplatsdialogen arbetsgivarnas förmåga att agera i den komplexa och mångfacetterade återgångsprocessen (Eskilsson 2020). Ändå är lite känt om hur en arbetsplatsdialog och anpassningar skulle kunna användas som tidiga förebyggande åtgärder som möjliggör en hållbar arbetssituation, t.ex. för äldre anställda. I detta delprojekt utforskar vi hur en arbetsplatsdialog skulle kunna användas av arbetsgivare för att stödja anställda med tidiga tecken på ohälsa och möjliggöra en fortsatt hållbar arbetssituation.

Förutom att arbetsgivare behöver förbättrade kunskaper om hur de kan agera (Danielsson 2017, Fagerlind 2018), ökar även stressrelaterad ohälsa och långtidssjukskrivningar bland chefer (Försäkringskassan 2020). Höga krav och ett gränslöst arbete innebär att arbetsgivare behöver kunna leda sig själva. Därför, som ett andra syfte, kommer denna studie att undersöka arbetsgivares upplevda stress och dess betydelse för arbetsmiljöarbetet.

Läs mer här.

Medverkande forskare

Therese Eskilsson
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 91 38
Anna Sondell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 89
Linda Widar
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 06
Senast uppdaterad: 2023-02-17