"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Studenters perspektiv på artificiell intelligens

Forskningsprojekt Artificiell intelligens har övergått från att bara vara ett samtida modeord till att ha etablerat sig som en omvälvande teknologi som påverkar alla aspekter av det moderna samhället. Det är nödvändigt att förstå hur den uppfattas och förstås av de blivande ledarna inom teknik och utbildning.

Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder ämnar vi få en omfattande bild av studenternas uppfattningar och åsikter om AI, dess potentiella fördelar och nackdelar, samt dess roll inom deras respektive discipliner. Projektets resultat kommer att bidra till att forma framtida pedagogiska strategier och politiska riktlinjer för AI i högre utbildning.

Projektansvariga

Lisa Hed
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16
Per Åhag
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 86

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Projektbeskrivning

Detta forskningsprojekt undersöker studenters perspektiv på AI. Projektet är ett samarbete med Rasmus Leijon från Clear Street Markets LLC och Leif Olsson från Mittuniversitetet. Studien kommer att inriktas på studenter från två specifika discipliner: industriell ekonomi och ämneslärarprogrammet med inriktning mot matematik. Detta för att fördjupa vår förståelse för hur dessa två mycket olika studentgrupper ser på AI, och hur de förväntar sig att AI kommer att påverka deras framtida professionella liv.

Genom att använda både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder ämnar vi få en omfattande bild av studenternas uppfattningar och åsikter om AI, dess potentiella fördelar och nackdelar, samt dess roll inom deras respektive discipliner. Projektets resultat kommer att bidra till att forma framtida pedagogiska strategier och politiska riktlinjer för AI i högre utbildning.

Senast uppdaterad: 2023-08-29