"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Jonatan Klaminder

Subtila beteendereaktioner på markföroreningar i laboratorieanalyser: vad betyder de egentligen i naturen?

Forskningsprojekt finansieras av Vetenskapsrådet.

Ett litet felsteg för ryggradslösa djur, men ett stort steg för ekosystemen?

Projektansvarig

Jonatan Klaminder
Professor (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Miljövetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Dr Sara Keen Stanford University, Dr Johannes Koestel Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala och Jane Kathryn Willenbring Stanford University.

Projektbeskrivning

Beteendeförändringar orsakade av kemiska föroreningar tros vara en primär drivkraft bakom den senaste tidens minskningar av ryggradslösa populationer. Att verifiera att sub-dödliga, föroreningsinducerade effekter som observerats i konstgjorda labbmiljöer manifesterar sig på liknande sätt i naturen är en nyckelfråga som har undgått miljöforskare.

Syftet med detta projekt är att bättre förstå innebörden bakom subtila beteendeförändringar som observerats i laboratoriet, och översätta dessa observationer till modeller som exakt visar ryggradslösa djurs reaktioner på stressfaktorer i naturen. Det primära syftet är att testa en hypotes – av grundläggande betydelse för modern miljövetenskap – som säger att laboratoriebaserade reaktioner på föroreningar är representativa för samhällsreaktioner i komplexa naturliga miljöer. Vi testar en teori som härrör från vårt senaste arbete som tyder på att det kollektiva samhällets beteende kan vara mer motståndskraftigt mot föroreningar än individen. Slutligen kommer vi att jämföra labbbaserade förutsägelser med in situ mätningar av markens makrofaunabeteende i fältbaserade experiment för att testa huvudhypotesen.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-12-07