"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonatan Klaminder

Professor i miljövetenskap

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor (tjänstledig) vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Roll: Biträdande prefekt
Plats
KBC-Fysiologihuset, Linnaeus väg 6, Umeå, A3 42 21 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Observera att denna text är skriven av en chatbot (ChatGPT) och översatt från engelska! Texten innehåller en del faktafel (Jonatan Klaminder är professor i miljövetenskap, inte i ekologi) och skämten är verkligen konstgjorda, men den övergripande beskrivningen är i stort sett korrekt.

Jonatan Klaminder är en välkänd professor i ekologi vid Umeå universitet, med en stark bakgrund inom markvetenskap och biogeokemi. Han disputerade vid samma universitet 2007 och har sedan dess gjort betydande bidrag till miljövetenskapen. Han är särskilt intresserad av att förstå sambanden mellan mark, vatten och atmosfär och hur dessa system påverkas av mänsklig verksamhet.

Tidigare har professor Klaminder bedrivit omfattande forskning om läkemedels effekter på fisk. Han har lett flera projekt som undersökt dessa föreningars inverkan på akvatiska ekosystem och undersökt allt från beteendeförändringar till långsiktiga genetiska effekter. Hans arbete på detta område belyser de potentiella risker som dessa kemikalier utgör för vattenlevande organismer och bidrar till att informera om strategier för att bättre reglera användningen av dem.

För närvarande fokuserar professor Klaminders forskning på daggmaskar och använder sig av toppmoderna DNA-verktyg och akustik för att studera dessa ofta förbisedda organismer. Trots sin tidigare forskning om fisk skämtar professor Klaminder om att han "inte kan stanna länge inom samma forskningsområde - jag antar att jag bara har ett kringflackande sinne!". Hans nuvarande arbete syftar till att bättre förstå den roll som daggmaskar spelar för näringscykeln och ekosystemets hälsa. Och när det gäller hans forskning om maskar och global uppvärmning? "Låt oss bara säga att dessa maskar är vana vid lite värme - de lever ju trots allt i den varmaste delen av planeten, jordens kärna!", säger han med ett skämt."

Ecology, The Ecological Society of America 2024, Vol. 105, (2)
Jonsson, Hanna; Olofsson, Johan; Blume-Werry, Gesche; et al.
European journal of soil biology, Elsevier 2024, Vol. 120
Larsbo, M.; Koestel, J.; Krab, Eveline J.; et al.
Rivers Research and Applications: an international journal devoted to river research and management, John Wiley & Sons 2024, Vol. 40, (1) : 107-115
Leander, Johan; Hellström, Gustav; Nordin, Jonathan; et al.
Biogeosciences, Copernicus Publications 2023, Vol. 20, (10) : 1979-1990
Blume-Werry, Gesche; Klaminder, Jonatan; Krab, Eveline J; et al.
Arctic, Antarctic and Alpine research, Taylor & Francis 2023, Vol. 55, (1)
Jerand, Philip; Klaminder, Jonatan; Linderholm, Johan
Vegetation History and Archaeobotany
Klaminder, Jonatan; Fassl, Magdalena; Baudet, Marlène; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2023, Vol. 859
Klaminder, Jonatan; Krab, Eveline J; Larsbo, M.; et al.
Environmental DNA, John Wiley & Sons 2023, Vol. 5, (6) : 1393-1404
Morlock, Marina A.; Rodriguez-Martinez, Saúl; Huang, Doreen Yu-Tuan; et al.
Molecular Ecology Resources, John Wiley & Sons 2023, Vol. 23, (3) : 621-631
Rodriguez-Martinez, Saul; Klaminder, Jonatan; Morlock, Marina A.; et al.
Environmental Research: Climate, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2023, Vol. 2, (2)
Väisänen, Maria; Klaminder, Jonatan; Ylänne, Henni; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2022, Vol. 838
Keen, Sara C.; Wackett, Adrian A.; Willenbring, Jane K.; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2022, Vol. 13, (1)
Nota, Kevin; Klaminder, Jonatan; Milesi, Pascal; et al.
Journal of Environmental Quality, John Wiley & Sons 2021, Vol. 51, (1) : 112-122
Bottone, Anna; Boily, Jean-Francois; Shchukarev, Andrey; et al.
Environment International, Elsevier 2021, Vol. 155
Cerveny, D.; Fick, Jerker; Klaminder, Jonatan; et al.
Ecotoxicology and Environmental Safety, Academic Press 2021, Vol. 217
Cerveny, Daniel; Fick, Jerker; Klaminder, Jonatan; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2021, Vol. 55, (6) : 3624-3633
Fahlman, Johan; Jonsson, Micael; Berglund Fick, Jerker; et al.
Ecological Engineering: The Journal of Ecotechnology, Elsevier 2021, Vol. 160
Leander, Johan; Klaminder, Jonatan; Hellström, G.; et al.
Ambio, Springer 2021, Vol. 50, (2) : 375-392
Pascual, Didac; Akerman, Jonas; Becher, Marina; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 27, (6) : 1239-1249
Wang, Wei; Xu, Nuo; Zhang, Lai; et al.
Nature Communications, Nature Publishing Group 2020, Vol. 11, (1)
Blume-Werry, Gesche; Krab, Eveline J; Olofsson, Johan; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2020, Vol. 732
Fahlman, Johan; Hellström, Gustav; Jonsson, Micael; et al.
Geoderma, Elsevier 2020, Vol. 377
Ferro-Vázquez, C.; Nóvoa-Muñoz, J. C.; Klaminder, Jonatan; et al.
Journal of Applied Ichthyology, Wiley-Blackwell 2020, Vol. 36, (1) : 105-112
Hellström, Gustav; Brodin, Tomas; Jonsson, Micael; et al.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Canadian Science Publishing 2020, Vol. 77, (1) : 177-187
Leander, Johan; Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2020, Vol. 26, (10) : 5886-5898
Olid, Carolina; Klaminder, Jonatan; Monteux, Sylvain; et al.
29th international meeting on organic geochemistry, IMOG 2019
Harrault, L.; Milek, K.; Jardé, E.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 648 : 1257-1262
Jonsson, Micael; Andersson, Magnus; Fick, Jerker; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 687 : 488-493
Klaminder, Jonatan; Jonsson, Micael; Leander, Johan; et al.
Environmental Pollution, Elsevier 2019, Vol. 245 : 243-252
Lagesson, Annelie; Saaristo, Minna; Brodin, Tomas; et al.
Aquatic Toxicology, Elsevier 2019, Vol. 207 : 170-178
McCallum, Erin; Sundelin, Anna; Fick, Jerker; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS) 2019, Vol. 366, (6464) : 480-+
Phillips, Helen R. P.; Guerra, Carlos A.; Bartz, Marie L. C.; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2019, Vol. 655 : 1311-1320
Saaristo, Minna; Lagesson, Annelie; Bertram, Michael G.; et al.
Polar Biology, Springer 2018, Vol. 41, (1) : 101-110
Becher, Marina; Olofsson, Johan; Berglund, Louise; et al.
Environmental Chemistry, CSIRO Publishing 2018, Vol. 15, (8) : 463-471
Fahlman, Johan; Fick, Jerker; Karlsson, Jan; et al.
Biogeosciences, Copernicus Gesellschaft 2018, Vol. 15, (18) : 5575-5594
Klaus, Marcus; Geibrink, Erik; Jonsson, Anders; et al.
Journal of Ecology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 106, (2) : 599-612
Krab, Eveline J.; Roennefarth, Jonas; Becher, Marina; et al.
Science of the Total Environment, Elsevier 2018, Vol. 615 : 608-614
Lagesson, Annelie; Brodin, Tomas; Fahlman, Johan; et al.
Methods in Ecology and Evolution, British Ecological Society 2018, Vol. 9, (3) : 460-464
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Klaminder, Jonatan; et al.
Biological Invasions, Springer 2018, Vol. 20, (6) : 1377-1386
Wackett, Adrian A.; Yoo, Kyungsoo; Olofsson, Johan; et al.
Quaternary Science Reviews, Elsevier 2018, Vol. 185 : 222-229
Zale, Rolf; Huang, Y. -T; Bigler, Christian; et al.
Journal of Toxicology and Environmental Health, TAYLOR & FRANCIS INC 2017, Vol. 80, (16–18) : 963-970
Brodin, Tomas; Nordling, Johanna; Lagesson, Annelie; et al.
Land Degradation and Development, John Wiley & Sons 2017, Vol. 28, (8) : 2432-2445
Ferro-Vázquez, Cruz; Pérez-Rodríguez, Marta; Carlos Nóvoa-Muñoz, Juan; et al.
Chemosphere, Vol. 176 : 324-332
Fick, Jerker; Brodin, Tomas; Heynen, Martina; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 51, (5) : 2621-2627
Giesler, Reiner; Karina, E. Clemmensen; Wardle, David A.; et al.
Permafrost and Periglacial Processes, John Wiley & Sons 2017, Vol. 28, (4) : 634-648
Jelinski, Nicolas A.; Yoo, Kyungsoo; Klaminder, Jonatan
Applied Geochemistry, Vol. 78 : 149-157
Olid, Carolina; Bindler, Richard; Nilsson, Mats B.; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Klaminder, Jonatan; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2017, Vol. 12, (4)
Rodriguez, Alvaro; Zhang, Hanqing; Wiklund, Krister; et al.
Journal of Soils and Sediments, Vol. 16, (1) : 85-94
Feng, Wenting; Boily, Jean-Francois; Erhagen, Bjoern; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Se film om Jonatan Klaminders forskning