"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Systematiska utvärderingar av miljöpolitik

Forskningsprojekt Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla systematisk utvärderingsmetod inom statsvetenskapliga frågeställningar till stöd för miljöpolitiskt beslutsfattande.

Detta forskningsprojekt bidrar till förståelsen av hur miljöpolitiken kan utvärderas med hjälp av systematisk utvärderingsmetod när det gäller statsvetenskapligt relevanta policyfrågor. Vi diskuterar vilken typ av frågor som kan besvaras samt hur svaren överensstämmer med vad beslutsfattare efterfrågar. Genom att testa metoden i ett nytt forskningsområde – frivilligt skogsskydd – bidrar vi till förståelsen av vilka möjligheter och begränsningar metoden har, och på vilka frågor det kan tillämpas.

Projektansvarig

Katarina Eckerberg
Professor emerita
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-05-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Både forskare och beslutsfattare har insett behovet av att utvärdera miljöpolitik och vikten av utvärderingen betonas ofta i diskussioner om hur miljöproblemens utmaningar ska mötas. Men miljöproblem är komplexa. De påverkar ofta stora områden, har långa exponeringstider, och de kännetecknas av stor osäkerhet och komplexa orsakssamband. Om vi till detta lägger komplexiteten av mänskliga, sociala och ekonomiska interaktioner, är det förståeligt att det är svårt att utvärdera miljöpolitik. Olika utvärderingsmetoder har utvecklats för att ta itu med denna komplexitet. Målet med detta forskningsprojekt är att bidra till förståelsen av hur miljöpolitiken kan utvärderas och hur vi kan använda resultatet av sådana utvärderingar, genom att fokusera på en specifik metod - den systematiska utvärderingsmetoden - som har uppmärksammats i olika forskningsområden under de senaste decennierna.
Vilken typ av frågor kan besvaras med hjälp av systematisk utvärderingsmetod? Hur överensstämmer svaret med vad beslutsfattare efterfrågar? Genom att testa metoden i ett nytt forskningsområde, ska vi också bidra till förståelsen av vilka möjligheter och begränsningar metoden har, och på vilka frågor det kan tillämpas.
Projektet är finansierat av det Mistraprogrammet Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM). EviEM genomför systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor för att förbättra beslutsunderlag i den svenska miljöpolitiken. Det är ett doktorandprojekt som ger ett komplement till de mer naturvetenskapligt inriktade systematiska utvärderingar som annars utgör fokus i EviEMs arbete.

Ämnen: statsvetenskap, miljöpolitik
Senast uppdaterad: 2018-06-20