"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld

Forskningsprojekt UCER har regeringens uppdrag att utvärdera regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. Framförallt handlar uppdraget om att utvärdera de insatser som har genomförts genom myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund.

Syftet är att få kunskap om resultat och följder av dessa insatser. Utvärderingen omfattar insatser riktat mot såväl utsatta individer (män och kvinnor), nära anhöriga och potentiella förövare.

Projektansvarig

Anders Hanberger
Professor emeritus
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 98

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-04-01 2008-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Psykologi, Socialt arbete, Sociologi

Projektbeskrivning

Syftet är att få kunskap om resultat och följder av dessa insatser. Utvärderingen omfattar insatser riktat mot såväl utsatta individer (män och kvinnor), nära anhöriga och potentiella förövare. Frågor som utvärderingen ska besvara är bland annat:

- På vilket sätt har de åtgärder som genomförts varit relevanta?
- Vilka effekter har olika insatser haft?
- Vilka åtgärder har inte haft effekt?
- Vilka insatser har varit tillräckliga/otillräckliga?
- Vilka behov av ytterligare insatser finns?

Utvärderingen är upplagd som en programutvärdering med intressentperspektiv och genomförs i form av fyra delstudier och en sammanfattande studie.
Delrap.1: Samverkan kring hedersrelaterat våld (okt 2006)
Delrap.2: Skyddat boende (maj 2007)
Delrap.3: Insatser mot potentiella förövare/berörda familjer(okt 2007)
Delrap.4: Insatser mot hedersrelaterat våld (jan 2008)
Slutrapport: (juni 2008)

Uppdragsgivare: Justitiedepartementet

Senast uppdaterad: 2023-03-22