"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Linda Rönnberg

Professor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik, policy och utvärdering/granskning

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Forskning

Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot styrning och utvärdering på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Jag är också knuten till Åbo Universitet som forskare på deltid.

Min forskning handlar framför allt om:

Utbildningspolitik och policy med fokus på makt, styrning och kontroll, särskilt utbildningspolitiska intentioners genomförande och resultat
Marknadsutsättning och privatisering
Utvärdering och granskning


Pågående forskningsprojekt

2019-2022: Going Global: Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden (Vetenskapsrådet, projektledare).

2018-2022: Internationalising Higher Education: Challenges and opportunities for Universities and academics in Sweden (Vetenskapsrådet, Projektledare Professor Nafsika Alexiadou).

2017-2021: Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES) (Academy of Finland, Projektledare Prof. Piia Seppänen, Åbo Universitet).

Några tidigare projekt (urval)

2012-2019: Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm).

2008-2015: Den statliga skolinspektionen (Vetenskapsrådet, bidrag för anställning som forskarassistent).

2010-2014: Inspektion som styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England och Skottland (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm och professor Jenny Ozga, Oxford University).

2011-2014: Att kontrollera skolmarknaden: Policy och praktik (Karriärbidrag, Umeå universitet).

Undervisning

Undervisar exempelvis på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och i lärarutbildningen samt handleder examensarbeten, uppsatser och doktorander.

Övriga uppdrag

Jag är forskarutbildningansvarig för pedagogiskt arbete vid TUV. Jag är också en av två redaktörer för Education Inquiry och Executive Editor för European Educational Research Journal, convenor i nätverket Policy Studies and Politics of Education i European Educational Research Association (EERA) samt suppleant i styrelsen för Nordic Educational Research Association (NERA).

European Journal of Higher Education, Routledge 2024, Vol. 14, (2) : 249-266
Alexiadou, Nafsika; Kefala, Zoi; Rönnberg, Linda
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 63-84
Carlbaum, Sara; Lindgren, Joakim; Benerdal, Malin; et al.
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 1-10
Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
Education Inquiry, Routledge 2024, Vol. 15, (1) : 11-29
Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
Globalisation, Societies and Education, Routledge 2024, Vol. 22, (2) : 172-183
Holm, Ann-Sofie; Carlbaum, Sara; Rönnberg, Linda
NERA (Nordic Educational Research Association) 2024
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; et al.
Educational review (Birmingham)
Alexiadou, Nafsika; Holm, Ann-Sofie; Rönnberg, Linda; et al.
Higher Education Policy, Springer 2023, Vol. 36, (2) : 351-369
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Nordic Studies in Education, Cappelen Damm Akademisk 2023, Vol. 43, (2) : 145-163
Rönnberg, Linda; Hinke Dobrochinski Candido, Helena
European Educational Research Journal, Sage Publications 2022, Vol. 21, (3) : 504-519
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Organizing the world 2.0 (theme: Organizing Markets), SCORE, Stockholm, Sweden, October 6-7, 2022
Carlbaum, Sara; Benerdal, Malin; Lindgren, Joakim; et al.
European Educational Research Journal, Sage Publications 2022, Vol. 21, (5) : 845-868
Cone, Lucas; Brøgger, Katja; Berghmans, Mieke; et al.
European Conference on Educational Research, ECER Plus, Online via Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Carlbaum, Sara; et al.
När skolan blev en marknad: trettio år med friskolor, Natur och kultur 2022 : 220-233
Rönnberg, Linda
Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Taylor & Francis 2022, Vol. 8, (1) : 9-19
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes: policies, practices and political reforms within the European Union, Luxemburg: European Commission Joint Research Centre 2022 : 115-135
Rönnberg, Linda; Wikström, Christina
Journal of Studies in International Education, Sage Publications 2021, Vol. 25, (4) : 443-460
Alexiadou, Nafsika; Kefala, Zoi; Rönnberg, Linda
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 37-52
Kefala, Zoi; Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Understanding educational leadership: critical perspectives and approaches, London: Bloomsbury Academic 2021 : 105-119
Møller, Jorunn; Rönnberg, Linda
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing, London: Routledge 2021 : 134-151
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
World yearbook of education 2021: accountability and datafication in the governance of education, London: Routledge 2021 : 113-129
Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda; Ydesen, Christian
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Austerity and the remaking of European education, London: Bloomsbury Academic 2019 : 93-116
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
Stockholm: Liber 2019
Jarl, Maria; Rönnberg, Linda
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 83-101
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 157-180
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 181-199
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 119-138
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 103-118
Rönnberg, Linda
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 183-196
Rönnberg, Linda
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2019, Vol. 21, (1) : 34-57
Rönnberg, Linda
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
Evaluating education: normative systems and institutional practices
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
European Conference for Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 1-23
Segerholm, Christina; Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; et al.
Higher Education Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018, Vol. 31, (1) : 55-73
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
NERA 2018 - Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, University of Oslo 2018 : 210-210
Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts, Cham: Springer 2017 : 159-181
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
European Educational Research Association 2017
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 221-243
Rönnberg, Linda
Journal of education policy, Vol. 32, (2) : 234-249
Rönnberg, Linda
Utvärdering och bedömning i skolan: För vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 49-62
Rönnberg, Linda; Segerholm, Christina
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Rönnberg, Linda
Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 81-101
Rönnberg, Linda
Se film om Linda Rönnbergs forskning