Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Linda Rönnberg

Linda Rönnberg

Professor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik, policy och utvärdering/granskning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset plan 4, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå

Forskning

Jag arbetar som professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot styrning och utvärdering på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Jag är också knuten till Åbo Universitet som forskare på deltid.

Min forskning handlar framför allt om:

Utbildningspolitik och policy med fokus på makt, styrning och kontroll, särskilt utbildningspolitiska intentioners genomförande och resultat
Marknadsutsättning och privatisering
Utvärdering och granskning


Pågående forskningsprojekt

2019-2022: Going Global: Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden (Vetenskapsrådet, projektledare).

2018-2022: Internationalising Higher Education: Challenges and opportunities for Universities and academics in Sweden (Vetenskapsrådet, Projektledare Professor Nafsika Alexiadou).

2017-2021: Hollowing Out of Public Education Systems? Private Actors in Compulsory Schooling in Finland, Sweden and New Zealand (HOPES) (Academy of Finland, Projektledare Prof. Piia Seppänen, Åbo Universitet).

Några tidigare projekt (urval)

2012-2019: Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm).

2008-2015: Den statliga skolinspektionen (Vetenskapsrådet, bidrag för anställning som forskarassistent).

2010-2014: Inspektion som styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England och Skottland (Vetenskapsrådet, Projektledare professor Christina Segerholm och professor Jenny Ozga, Oxford University).

2011-2014: Att kontrollera skolmarknaden: Policy och praktik (Karriärbidrag, Umeå universitet).

Undervisning

Undervisar exempelvis på Studie- och yrkesvägledarprogrammet och i lärarutbildningen samt handleder examensarbeten, uppsatser och doktorander.

Övriga uppdrag

Jag är forskarutbildningansvarig för pedagogiskt arbete vid TUV. Jag är också en av två redaktörer för Education Inquiry och Executive Editor för European Educational Research Journal, convenor i nätverket Policy Studies and Politics of Education i European Educational Research Association (EERA) samt suppleant i styrelsen för Nordic Educational Research Association (NERA).

Journal of Studies in International Education, Sage Publications 2021, Vol. 25, (4) : 443-460
Alexiadou, Nafsika; Kefala, Zoi; Rönnberg, Linda
European Educational Research Journal (online)
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
European Educational Research Journal (online)
Cone, Lucas; Brøgger, Katja; Berghmans, Mieke; et al.
Ämnet som blev: rapporter från den fjärde nationellakonferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 37-52
Kefala, Zoi; Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Understanding educational leadership: critical perspectives and approaches, London: Bloomsbury Academic 2021 : 105-119
Møller, Jorunn; Rönnberg, Linda
Ämnet som blev: Rapporter från den fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete, Umeå: Umeå Universitet 2021 : 125-141
Rönnberg, Linda; Alexiadou, Nafsika; Benerdal, Malin; et al.
Privatisation and commercialisation in public education: how the public nature of schooling is changing, London: Routledge 2021 : 134-151
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
World yearbook of education 2021: accountability and datafication in the governance of education, London: Routledge 2021 : 113-129
Skedsmo, Guri; Rönnberg, Linda; Ydesen, Christian
Nordic Educational Research Association: Rethinking the futures of education in the Nordic countries (NERA 2020), Turku, Finland, March 4-6, 2020
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
Challenges for public education: reconceptualising educational leadership, policy and social justice as resources for hope, Abingdon: Routledge 2019 : 116-131
Alexiadou, Nafsika; Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Austerity and the remaking of European education, London: Bloomsbury Academic 2019 : 93-116
Alexiadou, Nafsika; Rönnberg, Linda
Comparative Education, Routledge 2019, Vol. 55, (3) : 308-325
Helgøy, Ingrid; Homme, Anne; Lundahl, Lisbeth; et al.
Stockholm: Liber 2019
Jarl, Maria; Rönnberg, Linda
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 83-101
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 157-180
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 181-199
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 119-138
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
Neoliberalism and market forces in education: lessons from Sweden, London: Routledge 2019 : 183-196
Rönnberg, Linda
Nordiske organisasjonsstudier, Bergen: Fagbokforlaget 2019, Vol. 21, (1) : 34-57
Rönnberg, Linda
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a case, Dortrecht: Springer 2019 : 103-118
Rönnberg, Linda
Handbuch Educational Governance Theorien, Wiesbaden: Springer 2019 : 711-727
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; Lundahl, Lisbeth
European Conference for Educational Research (ECER), Hamburg, Germany, September 2-6, 2019
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
Evaluating education: normative systems and institutional practices
The Governing-Evaluation-Knowledge Nexus: Swedish Higher Education as a Case, Dortrecht: Springer 2019 : 1-23
Segerholm, Christina; Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim; et al.
Higher Education Policy, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018, Vol. 31, (1) : 55-73
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
NERA 2018 - Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges: Abstracts, University of Oslo 2018 : 210-210
Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim
Abstracts: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?
Segerholm, Christina; Hult, Agneta; Rönnberg, Linda; et al.
School inspectors: policy implementers, policy shapers in national policy contexts, Cham: Springer 2017 : 159-181
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
European Educational Research Association 2017
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
ECER 2017, European Conference of Educational Research, Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Bortom PISA: Internationell och jämförande pedagogik, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 221-243
Rönnberg, Linda
Journal of education policy, Vol. 32, (2) : 234-249
Rönnberg, Linda
Utvärdering och bedömning i skolan: För vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 49-62
Rönnberg, Linda; Segerholm, Christina
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Lundahl, Lisbeth; Rönnberg, Linda
Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 81-101
Rönnberg, Linda
ECER 2016, European Conference of Educational Research, Dublin, Ireland, August 23-26, 2016
Rönnberg, Linda
ECER 2016, Leading Education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers, Dublin, August 22-26, 2016
Segerholm, Christina; Lindgren, Joakim; Hult, Agneta; et al.
Governing by inspection, London: Routledge 2015 : 159-172
Baxter, Jacqueline; Rönnberg, Linda
Stockholm: Liber 2015
Jarl, Maria; Rönnberg, Linda
ECER 2015, European Conference of Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda
Utbildning: makt och politik, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 141-163
Lundström, Ulf; Rönnberg, Linda
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2015, Vol. 14, (6) : 479-486
Rasmussen, Palle; Larson, Anne; Rönnberg, Linda; et al.
Pedagogiska Magasinet, Lärarförbundet 2015, (1) : 14-18
Rönnberg, Linda
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2015, Vol. 14, (6) : 549-565
Rönnberg, Linda
ECER 2015, European Conference of Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015
Rönnberg, Linda
The 43rd Annual Congress of the Nordic Educational Research Association (NERA)
Rönnberg, Linda; Lindgren, Joakim
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebro universitet 2014, Vol. 23, (1) : 5-20
Carlbaum, Sara; Hult, Agneta; Lindgren, Joakim; et al.
Conference for Educational Research (ECER), Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Lindgren, Joakim; Rönnberg, Linda; Hult, Agneta; et al.
Revue française de pédagogie, Vol. 186 : 35-45
Rönnberg, Linda