"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av individuellt och bostadsområdesspecifikt socialt kapital och dess effekt på hälsan under COVID-19-pandemin

Forskningsprojekt COVID-19 pandemin är en samhällskris som påverkar alla, men vissa grupper och områden har drabbats hårdare av såväl dödlighet som negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa. Dessa ojämlikhetsmönster kan förstås genom att undersöka tillgången till sociala nätverk, tillit och förtroende - socialt kapital. Sociala nätverk och social sammanhållning tros kunna skydda mot negativa effekter av samhällskriser.

Projektet genomförs i Umeå, där en socialt kapital enkät genomfördes strax innan det första COVID-19 utbrottet i Sverige. En upprepad enkät ska skickas ut till boende i 46 bostadsområden för att undersöka hur pandemin påverkat det sociala kapitalet, och om vaccinationsupptag och attityder till restriktioner varierar mellan bostadsområden med olika nivåer av sociala kapital. Dessutom genomförs intervjuer för att förstå hur sociala restriktioner uppfattats och hanterats, och vilken roll socialt kapital haft för olika grupper under pandemin.

Projektansvarig

Malin Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

COVID-19 pandemin är en samhällskris som påverkar alla, men vissa grupper och områden har drabbats hårdare av såväl dödlighet som negativa effekter på fysisk och psykisk hälsa. Restriktionerna under pandemin har varit svårare för vissa, och vaccinationsgraden varierar mellan olika grupper. Dessa ojämlikhetsmönster kan förstås genom att undersöka tillgången till sociala nätverk, tillit och förtroende - socialt kapital. Sociala nätverk och social sammanhållning tros kunna skydda mot negativa effekter av samhällskriser. Under pandemin minskade dock människors möjlighet till sociala kontakter, samtidigt som behovet av stöd ökade, särskilt bland utsatta grupper.

Projektet undersöker hur pandemin påverkat socialt kapital hos individer och bostadsområden, och hur tillgången till socialt kapital påverkat effekterna av pandemin. Projektet genomförs i Umeå kommun, där enkäter om socialt kapital och hälsa genomförts tidigare. En första enkät skickades ut 2006 och en andra 2020, strax innan det första utbrottet av C OVID-19 i Sverige. Detta innebär en unik möjlighet att följa upp betydelsen av socialt kapital under pandemin.

En upprepad enkät ska skickas ut till boende i 46 bostadsområden för att undersöka hur pandemin påverkat det sociala kapitalet på bostadsområdesnivå (kontakt, förtroende och stöd mellan grannar), och om vaccinationsupptag och attityder till restriktioner varierar mellan bostadsområden med olika nivåer av socialt kapital. En uppföljningsenkät kommer även att skickas till personer som deltog i 2020 års enkät, för att undersöka effekter av individuellt socialt kapital (tillgång till sociala nätverk, civilt deltagande och tillit till myndigheter) på fysisk och psykisk hälsa och C OVID-19 utfall under pandemin. Dessutom genomförs intervjuer för att förstå hur sociala restriktioner uppfattats och hanterats, och vilken roll socialt kapital haft för olika grupper under pandemin.

Projektet kan bidra med användbar kunskap för att förbättra samhällets krisberedskap.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-22