"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Liv Zetterberg

Verksam vid

Anknytning
Biträdande universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete Roll: Studierektor
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som biträdande lektor i socialt arbete delar jag min tid mellan forskning och att vara studierektor för avancerad nivå på Institutionen för socialt arbete. Jag är socionom och disputerade i socialt arbete 2018. 

Mina forskningsintressen rör bland annat social hållbarhet, både som begrepp och som politik och praktik, bostadspolitik och hur vi kan bygga socialt kapital i bostadsområden.

Som postdoktor arbetade jag i huvudsak med forskning i projektet Socialt kapital som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostaden - en mixad metodstudie. I projektet har vi mätt och följt vi upp det sociala kapitalet i ett antal bostadsområden i Umeå kommun, för att få kunskap om hur det påverkar hälsan och välbefinnande över tid för olika sociala grupper. Vi har också genomfört fördjupade kvalitativa fallstudier om social hållbarhet i förhållande till spatial skala och om barns syn på social hållbarhet i sitt bostadsområde. Under 2023-2025 fortsätter vi arbetet i projektet Utvecklingen av individuellt och bostadsområdesspecifikt socialt kapital och dess effekt på hälsan under COVID-19-pandemin, genom både enkäter och intervjuer med boende i Umeå: https://www.umu.se/forskning/projekt/utveckling-av-individuellt-och-bostadsomradesspecifikt-socialt-kapital-och-dess-effekt-pa-halsan-under-covid-19-pandemin/ 

Min avhandling handlade om psykiatrisk tvångsvård och socialpsykiatri. Jag studerade tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård. 

Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå, Umeå: Studentlitteratur AB 2023 : 139-152
Zetterberg, Liv; Eriksson, Malin
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability
Zetterberg, Liv; Eriksson, Malin; Ravry, Cecilia; et al.
Frontiers in Sustainable Cities, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 3
Zetterberg, Liv; Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 8
Santosa, Ailiana; Ng, Nawi; Zetterberg, Liv; et al.
Socialvetenskaplig tidskrift, Förbundet för forskning i socialt arbete 2020, Vol. 27, (2) : 177-196
Zetterberg, Liv
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 90
Zetterberg, Liv
Journal of Social Policy, Vol. 45, (4) : 655-671
Zetterberg, Liv; Markström, Urban; Sjöström, Stefan
International Journal of Law and Psychiatry, Elsevier 2014, Vol. 37, (6) : 543-550
Zetterberg, Liv; Sjöström, Stefan; Markström, Urban
International Journal of Law and Psychiatry, Vol. 34, (6) : 419-428
Sjöström, Stefan; Zetterberg, Liv; Markström, Urban
Psychiatrische Praxis, Vol. 38
Zetterberg, Liv; Markstom, Urban; Sjostrom, Stefan