"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utveckling av yrkesutbildning

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Forskare och lärare kartlägger och analyserar tillsammans utvecklingsbehov av yrkeslärarprogrammet, yrkesprogram och handledarutbildning, relaterat till grön omställning och social hållbarhet.

Projektansvarig

Annika Wiklund-Engblom
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 10

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-05-30 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Den övergripande gemensamma forskningsfrågan är: Hur skapas hållbarhet i yrkesutbildning? Vilken besvaras genom följande tre delområden: 1) flexibla ingångar till yrkeslärarutbildning, 2) kollegialt samarbete mellan skola, yrkeslärarutbildning och arbetslivets aktörer, samt 3) normkritiskt arbete i yrkesprogram. Eftersom ansatsen är aktionsforskning ingår dubbla mål mot både skolutveckling och forskning såsom visas nedan.

Tre aktiviteter

1. Introduktionsutbildning (IU) för presumtiva yrkeslärarstudenter
Skolutvecklingsmål: utveckla och genomföra introduktionsutbildning för ökad rekrytering
Forskningsmål: Flexibla ingångar till yrkeslärarutbildning

2. Handledarutbildning (HLU) för arbetslivets APL-handledare och yrkeslärare
Skolutvecklingsmål:Utveckla handledarutbildningens inneåll och form för ökad kvalitet i APL
Forskningsmål: Kollegialt samarbete mellan skola,  yrkeslärarutbildning och arbetslivetets aktörer

3. Kompetensutveckling för lärare i yrkesprogram
Skolutvecklingsmål: Utveckla kunskaps- och metodbank inom normkritisk pedagogik för en inkluderande skola
Forskningsmål: Normmedvetna arbetssätt via kollegialt lärande i yrkesutbildning

Medverkande institutioner och skolhuvudmän: Pedagogiska institutionen, Skellefteå kommun

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-19