"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Värderingar i effektiv matematikutbildning

Forskningsprojekt Detta projekt är en del av ett större kollaborativt och internationellt projekt för att undersöka vilka gemensamma och olika värderingar som finns i effektiva matematiklektioner i olika kulturer och som lyfts fram av svenska elever och lärare.

I många länder utgör effektiv matematikundervisning och lärande ett av de viktigaste områdena i forskning inom utbildning. Olika studier visar att effektiv matematikundervisning mer handlar om att svara på och värdera de sociokulturella aspekterna av lärandemiljön, än om att använda sig av särskilda undervisningsmetoder (Seah, 2007). Värderingar är principer, standard och kvaliteter som anses värdefulla eller åtråvärda av deltagaren i en viss social praktik (Jablonka & Keitel, 2006). Matematikutbildning är utformad som en social praktik där undervisning och lärande av matematik förekommer och är rotad i dess speciella kultur.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2010-10-12

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I många länder utgör effektiv matematikundervisning och lärande ett av de viktigaste områdena i forskning inom utbildning. Olika studier visar att effektiv matematikundervisning mer handlar om att svara på och värdera de sociokulturella aspekterna av lärandemiljön, än om att använda sig av särskilda undervisningsmetoder (Seah, 2007). Värderingar är principer, standard och kvaliteter som anses värdefulla eller åtråvärda av deltagaren i en viss social praktik (Jablonka & Keitel, 2006). Matematikutbildning är utformad som en social praktik där undervisning och lärande av matematik förekommer och är rotad i dess speciella kultur.
Senast uppdaterad: 2019-09-18