"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik

Forskningsprojekt Detta design- och forskningsprojekt syftar till att förbättra undervisningen av bevis inom grundutbildningen i matematik med hjälp av videofilmer av studenter som arbetar med bevisrelaterade problem.

Efter tre års pilotstudier har vi skapat videofilmer av "avancerade" studenter som arbetar med bevis vilka är kända som svåra för de flesta studenter. De "avancerade" studenterna vet inte exakt hur de går tillväga, men kan i slutändan konstruera ett rimligt bevis. Inspelningarna studeras därefter av universitetsstudenter i exempelvis. "Introduktion till matematiskt resonerande". I sammanhanget kan de "dolda" aspekterna av matematiskt tänkande, såsom att köra fast och komma igång, val av metoder, hur man koordinerar informella och formella typer av resonemang, inte bara bli synliga utan också fokuseras och diskuteras i en undervisningssituation.

Projektansvarig

Manya Sundström
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 80

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-03-14 2010-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Matematik, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet är ett samarbete mellan flera matematiker och matematikdidaktiker. Efter tre års pilotstudier har vi skapat videofilmer av "avancerade" studenter som arbetar med bevis vilka är kända som svåra för de flesta studenter. De "avancerade" studenterna vet inte precis hur de går tillväga, men kan i slutändan konstruera ett rimligt bevis.

Videoinspelningarna studeras därefter av universitetsstudenter i exempelvis. "Introduktion till matematiskt resonerande". I detta sammanhang kan de normalt "dolda" aspekterna av matematiskt tänkande, såsom att köra fast och komma igång, hur man väljer lämpliga metoder, hur man koordinerar informella och formella typer av resonemang, inte bara bli synliga utan också fokuseras och diskuteras i en undervisningssituation.
Filmerna är tänkta att kunna användas både för klassrumsdiskussion och för fortbildning av lärare.

Forskningskomponenten i projektet studerar vad som är problematiskt för studenter när det gäller bevis, och försöker artikulera den kunskap som matematiker besitter rörande bevis men som de inte alltid har explicit tillgång till eller kan kommunicera.

Senast uppdaterad: 2019-09-18