"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Virtuell verklighet för rehabilitering vid långvariga ländryggsbesvär

- ett personcentrerat och interdisciplinärt projekt med samskapande design

Forskningsprojekt som skapar och utvärderar användbarheten av en applikation för virtuell verklighet särskilt designad med och av personer med ländryggsbesvär och fysioterapeuter.

Projektet är ett samarbete mellan institutionerna Samhällsmedicin och rehabilitering och Informatik där forskarna kommer att genomföra projektet med både kvalitativ och kvantitativ studiedesign för att på bästa sätt kunna utforma en applikation som bygger på användarnas upplevelser, erfarenheter och behov.

Projektansvarig

Lars Berglund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 41

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-03-07

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att skapa och utvärdera användbarheten av en applikation för virtuell verklighet särskilt designad med och av personer med ländryggsbesvär och fysioterapeuter, för användning vid undersökning och behandling av långvariga ländryggsbesvär. Projektet är ett samarbete mellan institutionerna Samhällsmedicin och rehabilitering och Informatik där forskarna kommer att genomföra projektet med både kvalitativ och kvantitativ studiedesign för att på bästa sätt kunna utforma en applikation som bygger på användarnas upplevelser, erfarenheter och behov. I projektet kommer patienter och fysioterapeuter intervjuas och svara på enkäter rörande deras uppfattningar och erfarenheter av ländryggsbesvär och virtuell verklighet för att därefter prova en prototyp av en applikation i virtuell verklighet där deltagarna utför ett antal rörelser som både kan användas som utvärdering men även som behandling. Applikationen planeras därefter att vidareutvecklas för användning i kommande projekt som ska undersöka samband mellan rörelsekontroll, rörelserädsla, ländryggsbesvär och virtuell verklighet samt effekten av att träna i virtuell verklighet.

Senast uppdaterad: 2024-03-11