Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Patrik Björnfot

Kontakt

E-post
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, F427 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för informatik
Anknytning
Första forskningsassistent vid Institutionen för informatik
Research reports in informatics, RR-22.01
Björnfot, Patrik
ACM International Conference Proceeding Series
Björnfot, Patrik
ACM International Conference Proceeding Series
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin
NordiCHI '20: Proceedings of the 11th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Shaping Experiences, Shaping Society
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin; et al.
Paladyn - Journal of Behavioral Robotics, Walter de Gruyter 2018, Vol. 9, (1) : 307-322
Björnfot, Patrik; Bergqvist, Joakim; Kaptelinin, Victor
Proceedings of the 10th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, ACM Press 2018 : 706-710
Björnfot, Patrik; Farshidi, Azadeh; Kaptelinin, Victor
HRI '17: Proceedings of the 2017 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction, ACM Digital Library 2017 : 352-360
Björnfot, Patrik; Kaptelinin, Victor
ECCE 2017: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2017, ACM Digital Library 2017 : 59-60
Danielsson, Karin; Patrik, Björnfot
Proceedings of the 2017 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, ACM Press 2017 : 2690-2697
Kaptelinin, Victor; Björnfot, Patrik; Danielsson, Karin; et al.
ECCE 2017 European Conference on Cognitive Ergonomics, Umeå, Sweden, 19-22 September, 2017
Kaptelinin, Victor; Danielsson, Karin; Björnfot, Patrik
New Contributions in Information Systems and Technologies, Springer Publishing Company 2015 : 1057-1063
Björnfot, Patrik; Kaptelinin, Victor
Informatik Student Paper Master (INFSPM), 05
Björnfot, Patrik
Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB), 2009.04
Björnfot, Patrik