"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VR och muntliga examinationer - en väg mot djupare kunskap och ökad rättssäkerhet?

Forskningsprojekt Praktiknära forskning i samverkan mellan universitet och skola

Samverkansprojekt mellan Umeå universitet och Piteå kommun. Projektet syftar till att i en undervisningspraktik undersöka hur VR kan användas vid muntliga examinationer i ämnena historia och naturkunskap.

Projektansvarig

Eva Mårell-Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-05-31 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan, Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Fler ämnen kan kopplas på om utvärderingen visar på positiva resultat. Målet med projektet är att försöka hitta konkreta och relevanta användningsområden för användning av virtuella lärmiljöer och VR-teknik inom ramen för traditionella gymnasiekurser. Vidare är målet att öka kunskapen om hur VR kan skapa rättssäkra examinationer, möjligheter såväl som utmaningar, samt öka kunskapen om och i så fall hur användning av VR kan ge positiva effekter för eleverna med avseende på att bedöma kvaliteten på elevernas kunskap inom ämnesområdet.

Medverkande skolhuvudmän: Piteå kommun

Projektet finansieras av en ULF-samverkanscheck vilket möjliggör samverkansarbete mellan skolhuvudmän och forskare.

Om ULF

ULF -utbildning, forskning och lärande - och är en verksamhet ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

Läs mer om ULF

Senast uppdaterad: 2023-12-18