Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom statistik

Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt