Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt inom statistik

Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsämne: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt