"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildningar inom humaniora

Vi har 18 program inom humaniora, på grund- och avancerad nivå, samt många fristående kurser för dig som vill skräddarsy din examen. Många kurser går även att läsa på distans.

Utbildning vid humanistiska fakulteten

Vi undervisar och forskar inom språk, religion, historia, arkeologi, filosofi, idéhistoria, konst, litteratur, etnologi, medier och kultur.

Humanistisk utbildning ger en ökad förståelse för den värld vi lever i, vår samtid, vårt förflutna, våra kulturer och samhällen och inte minst för hur vi människor kommunicerar med varandra.

 

Maria Åberg
Masterexamen, litteraturvetenskap. Arbetar som producent för Umeå Teaterförening.

– Genom mitt arbete som skådespelare utvecklades mitt litteraturintresse och jag började forma åsikter kring framför allt de teatermanuskript jag själv spelade, och såg andra framföra.

Läs intervjun med Maria här

 

Samuel Björklund
Kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Arbetar som verksamhetsutvecklare på Röda Korset, Umeå.

– Humaniora i allmänhet och filosofi i synnerhet blir för mig en möjlighet att både lyfta blicken och fördjupa sig - att inte bara titta på vad som sker utan även analysera hur det sker och varför.

Läs intervjun med Samuel här

 

Jenny Kejerhag
Journalistprogrammet. Arbetar som reporter på Dagens Nyheter.

– Jag har nog alltid varit inne på humaniora på ett eller annat sätt. Gick medieprogrammet på gymnasiet och det var efter det självklart att läsa något på universitetet som också låg inom humaniora.

Läs intervjun med Jenny här

 

Sebastian Andersson
Magisterexamen, konstvetenskap. Arbetar som konststrateg på Region Västernorrland.

– Det enda jag visste då var att jag ville studera samtidskonst på något sätt (praktiskt eller teoretiskt), jag valde till sist den teoretiska banan och konstvetenskapen. Det var en kombination av så kallad ”is i magen”, omständigheter, privilegium och nyfikenhet som styrde mitt val av studieinriktning.

Läs intervjun med Sebastian här

Senast uppdaterad: 2023-12-08