Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsa program eller kurs?

All universitetsutbildning består av kurser som tillsammans kan leda till en examen. Du kan läsa kurser inom ett program eller själv välja fristående kurser. Båda vägarna kan leda till samma mål – en universitetsexamen.

Hur du ska välja beror på vad du tycker är viktigast med dina studier. Vet du vad du vill jobba med? Hur säker är du på vad du vill läsa? Vill du veta redan när du ansöker hur du kommer att läsa och vilken examen du kommer att få?

Generellt kan sägas att ett program är mer fast och mer överskådligt, medan fristående kurser kan vara mer flexibelt och ge möjlighet till fördjupning. Men det finns undantag. En yrkesexamen som till exempel lärare, socionom eller psykolog kan du inte bygga ihop av fristående kurser utan då måste du läsa på ett bestämt program.

Läsa program

Säkert och överskådligt

Ett program är ett färdigt paket av kurser som satts ihop av oss på universitetet. Du läser efter en planerad studiegång, vilket betyder att du läser kurserna som ingår i en speciell ordning. Du är också garanterad en plats på kurser som ingår i programmet. Det innebär en trygghet att kurserna i programmet är valda av kunniga personer för att passa en viss inriktning och du vet redan från början vilken examen utbildningen leder till. Du lär också känna de andra studenterna på dina kurser, eftersom ni läser tillsammans under flera år.

Här hittar du alla kurser och program vid Umeå universitet

Finns på grundnivå och avancerad nivå

Program på grundnivå

För de flesta program på grundnivå behöver du inte ha tidigare högskolepoäng. Vilka förkunskapskrav som gäller för varje program, kan du läsa på utbildningens sida under rubriken Anmälan och antagning.

Program på avancerad nivå

Om du redan har en kandidatexamen eller en yrkesexamen på minst 180 högskolepoäng, kan söka till ett program på avancerad nivå. Det finns ettåriga och tvååriga program på avancerad nivå som antingen leder till magister- eller masterexamen.

Om du vill få en yrkesexamen

Om du vill ha en yrkesexamen som till exempel lärare, socionom och psykolog måste du läsa via ett program och kan inte bygga ihop din examen av fristående kurser. Här berättar vi mer om examen.

 

Läsa fristående kurs

Flexibilit och valfritt

Genom att välja att läsa kurser istället för ett program kan du själv lägga ihop kurser som kan leda till en examen. Du kan även komplettera det program du redan läser med extra kurser som intresserar dig. Kurser kan vara allt från några veckor långa till att gå under ett helt år.

När du läser kurser sätter du ihop en utbildning med en egen profil som kan leda fram till exempelvis en kandidatexamen. Du väljer själv vilka kurser och ämnen du vill läsa och kan känna efter under utbildningens gång vad och hur du vill läsa. Den stora fördelen med kurser är flexibilitet och valfrihet.

Bygg din egen utbildning med fristående kurser.

Om du först har läst fristående kurser kan det ibland vara möjligt att söka och bli antagen till senare del av ett program.

Här hittar du alla kurser vid Umeå universitet

Finns på grund- och avancerad nivå

Kurser på grundnivå

För de flesta kurser på grundnivå behöver du inte ha tidigare högskolepoäng. Vilka förkunskapskrav som gäller för varje kurs, kan du läsa på utbildningens sida under rubriken Anmälan och antagning.

Kurser på avancerad nivå

För att få läsa en kurs på avancerad nivå krävs att du har klarat av en utbildning på grundnivå. Det finns inget generellt krav på examen för att få läsa kurser på avancerad nivå. Glöm inte att kolla upp vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för de kurser eller du är intresserad av.

Välja kurser efter intresse

Vilka kurser du väljer beror på yrkesplaner och intressen. Ta gärna hjälp av en studievägledare för att hitta de kurser och den kombination av kurser som passar just din plan för framtiden.

Bygga din egen examen

Om du siktar mot en särskild examen är det viktigt att du sätter dig in i examenskraven innan du väljer kurser. Läser du ett program så är utbildningen redan planerad för att leda till en viss examen. Läser du kurser är det lättare att sätta ihop en egen profil som kan leda fram till en examen. Läs mer om examen här och prata gärna med en studievägledare så hjälper de dig.

Kontaktformulär

Ditt meddelande skickas till Infocenter, som vid behov vidarebefordrar det till någon som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Universitetet är en myndighet. Meddelanden som du skickar här sparas och blir en allmän handling. Läs på umu.se/gdpr om hur vi hanterar personuppgifter.