Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutioner och enheter

Nedan följer listning av sidor med information om respektive institutioners och enheters forskning vid humanistiska fakulteten.

Forskning vid respektive institution och enhet:

Estetiska ämnen – uppdragsforskning, konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning

Humlab – textanalys, visualisering av data, digital pedagogik och digitala praktiker

Idé- och samhällsstudier – arkeologi och miljöarkeologi, filosofi, historia, historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi

Kultur- och medievetenskaper – etnologi, medievetenskap, litteraturvetenskap och museologi

Språkstudier – språvetenskap, moderna språk, språkdidaktik, språk och kognition

Vaartoe – Centrum för samisk forskning – urfolks hälsa, språkutbildning, kulturhistoria, mark och vatten