"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Burmanföreläsningarna

Burmanföreläsningarna i filosofi har årligen getts av internationellt ledande filosofer sedan 1996. Föreläsningarna arrangeras av Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

Burmanföreläsningarna i filosofi 2024

C. Thi Nguyen, associate professor of philosophy at the University of Utah.

Tid: 14-16 oktober 2024, kl. 13.15-15.00
Plats: Umeå universitet, Hörsal HUM.D.220 (Hörsal F)

Föreläsning 1

Måndag 14 oktober kl. 13.15-15.00, Hörsal HUM.D.220 (Hörsal F)

Föreläsning 2

Tisdag 15 oktober kl. 13.15-15.00, Hörsal HUM.D.220 (Hörsal F)

Föreläsning 3

Onsdag 16 oktober kl. 13.15-15.00, Hörsal HUM.D.220 (Hörsal F)

Läs mer om C. Thi Nguyen

Mer information presenteras här längre fram.

Föreläsningarna ges på engelska. Alla intresserade är välkomna till dessa föreläsningar!

Tidigare Burmanföreläsningar

2023

Professor David Enoch, The Hebrew University, Jerusalem
Autonomy: Coercion, Nudging and the Epistemic Analogy

Föreläsing 1: Contrastive Consent and Third-Party Coercion
Föreläsning 2: How Nudging Upsets Autonomy
Föreläsning 3: Epistemic Autonomy May Not Be a Thing

2022

Professor Elisabeth Camp, Rutgers University
Perspectives, Frames, and the Coercion of Intimacy

Föreläsning 1: From Point of View to Perspective
Föreläsning 2: Perspectival Framing With Pictures and Words
Föreläsning 3: Frames, Nicknames, and the Coercion of Intimacy

2021

Jeff McMahan, Sekyra and White’s Professor i moralfilosofi vid Oxford University
The Ethics of Creating, Saving, and Ending Lives
Föreläsning 1: Abortion, Prenatal Injury, and What Matters in Alternative Possible Lives
Föreläsning 2: The Population Ethics Asymmetry and the Permissibility of Procreation
Föreläsning 3: Moral Reasons to Cause People to Exist

2019

Professor Ingrid Robeyns, Utrecht University
Why worry about wealth?
Föreläsning 1: What is limitarianism?
Föreläsning 2: Arguments for economic limitarianism
Föreläsning 3. Objections to economic limitarianism

2018

Prof. Jennifer Saul, University of Sheffield.
Race, Manipulative Language, and Politics
Lecture I: Dogwhistles, Political Manipulation and the Philosophy of Language
Lecture II: Racial Figleaves, The Shifting Boundaries of the Permissible, and the Rise of Donald Trump
Lecture III: 'Immigration' in the Brexit Campaign: Dogwhistle Terms in Complex Contexts

2017

Jenann Ismael, University of Arizona
Determinism, Time, and Totality
Lecture I: Determinism and the Causal Order
Lecture II: Time and Transcendence
Lecture III: Totality

2016

Karen Bennett, Cornell University.
Making things Up
Lecture 1: Building
Lecture 2: Causing
Lecture 3: Relative Fundamentality

2015

Elizabeth Anderson, Professor of Philosophy and Women's Studies at the Department of Philosophy, University of Michigan.
Pragmatism in Ethics: Why and How
Lecture 1: Why Pragmatism?
Lecture 2: How to Be a Pragmatist 1: Correcting Moral Biases
Lecture 3: How to Be a Pragmatist 2: Experiments in Living

2014

Michael Smith, McCosh Professor of Philosophy, Princeton University
What We Should Do and Why We Should Do It
Lecture 1: "The Standard Story of Action"
Lecture 2: "A Constitutivist Theory of Reasons"
Lecture 3: "A Case Study: The Reasons of Love"

2013

David Chalmers, Australian National University and New York University
Structuralism, space, and skepticism
Lecture 1: Constructing the world
Lecture 2: Three puzzles about spatial experience
Lecture 3: The structuralist response to skepticism

2012

Stephen Finlay, University of Southern California
Metaethics as a Confusion of Tongues
Lecture 1: Metaethics: Why and How?
Lecture 2: The Semantics of "Ought"
Lecture 3: The Pragmatics of Normative Disagreement

2011

Dag Prawitz, Stockholm University
Bevis, mening och sanning

2010

Tim Crane, University of Cambridge
Problems of Being and Existence
Lecture 1: Existence, Being and Being-so
Lecture 2: Existence and Quantification Reconsidered
Lecture 3: The Singularity of Singular Thought

Äldre föreläsningar

2009
Jerry Fodor, Rutgers University
What Darwin Got Wrong
Lecture 1: What kind of theory is the Theory of Natural Selection?
Lecture 2: The problem about 'selection-for'

2008
Susanna Siegel, Harvard
The Nature of Visual Experience
Lecture 1: The varieties of perceptual intentionality
Lecture 2: The contents of visual experience

2007
Alex Byrne, MIT
How do we know our own minds?
Lecture 1: Transparency and Self-Knowledge
Lecture 2: Knowing that I am thinking

2006
Jonathan Dancy, University of Reading and University of Texas, Austin
Lecture 1: Reasons and Rationality
Lecture 2: Practical Reasoning and Inference

2005
Ned Block, New York University
Consciousness and Neuroscience
Lecture 1: The Epistemological Problem of the Neuroscience of Consciousness
Lecture 2: How Empirical Evidence can be Relevant to the Mind-Body Problem

2004
John Broome, Oxford
Reasoning

2003
Wlodek Rabinowicz, Lund
Värde och passande attityder

2002
Kevin Mulligan, Genève
Lecture 1: Essence, Logic and Ontology
Lecture 2: Foolishness and Cognitive Values

2001
Hubert Dreyfus, Berkeley
Lecture 1: What is moral maturity? A Phenomenological Account Of The Development Of Ethical Expertise
Lecture 2: The primacy of the phenomenological over logical analysis: A Merleau-Pontian Critique of Searle's Account of Action and Social Reality

2000
Herbert Hochberg, University of Texas, Austin
Lecture 1: A Simple Refutation of Mindless Materialism
Lecture 2: Universals, Particulars and the Logic of Predication

1999
Susan Haack, University of Miami
The Science of Sociology and the Sociology of Science
Lecture 1: Social Science as Semiotic.
Lecture 2: Sociology of Science: The Sensible Program.

1998
Howard Sobel, University of Toronto
Lecture 1: First causes: St. Thomas Aquinas's 'Second way'.
Lecture 2: Ultimate reasons if not first causes: Gottfried Wilhelm von Leibniz on 'the Ultimate Origination of Things'.

1997
Ian Jarvie, York University
Science and the Open Society

1996
David Kaplan, UCLA
What is Meaning: Notes toward a theory of Meaning as Use

Om Burmanföreläsningarna

Burmanföreläsningarna startade 1996 på initiativ av Inge-Bert Täljedal, då ordförande i kommunalfullmäktige i Umeå och senare rektor vid Umeå universitet. Föreläsningarna är döpta efter Erik Olof Burmans (1845–1929), Umeås "första professor i filosofi".

Burman föddes i Yttertavle utanför Umeå, gick gymnasiet i Umeå och blev professor i praktisk filosofi 1896–1910 vid Uppsala universitet. Numera är Burman mest känd som lärare till Axel Hägerström, som är känd bland annat för sin expressivistiska teori om moraliska omdömen.

En längre presentation av Erik Olof Burman, skriven av Inge-Bert Tjäljedal (Pdf)

Senast uppdaterad: 2024-02-20