"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Våra ämnen

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedriver vi forskning och undervisar på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i flera ämnen inom humaniora. Läs mer om våra forskningsämnen här.

Arkeologi och miljöarkeologi

Arkeologiska forskningen vid Umeå universitet fokuserar på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden.

Filosofi

Filosofin studerar frågor om världen och vår tillvaro, om normer, kunskap, verklighet, medvetande och språk.

Historia

Den historiska forskningen behandlar kulturella och politiska processer samt sociala och ekonomiska skeenden.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskningsämnet samlar perspektiv från både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Idéhistoria

Människors tankar och idéer har en historia som den idéhistoriska forskningen försöker analysera och förstå.

Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen strävar efter att öka vår förståelse av religion som socialt och politiskt fenomen.

Teologi

Teologisk forskning har en viktig roll att spela, bland annat för dialogen mellan olika religioner.

Senast uppdaterad: 2018-10-24