Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Våra ämnen

Vid institutionen för idé- och samhällsstudier bedriver vi forskning och undervisar på samtliga nivåer (grund-, avancerad- och forskarnivå) i flera ämnen inom humaniora. Läs mer om våra forskningsämnen här.

Arkeologi och miljöarkeologi
Arkeologi och miljöarkeologi

Arkeologiska forskningen vid Umeå universitet fokuserar på förhistorisk och historisk tid i Europa och Norden.

Filosofi
Filosofi

Filosofin studerar frågor om världen och vår tillvaro, om normer, kunskap, verklighet, medvetande och språk.

Historia
Historia

Den historiska forskningen behandlar kulturella och politiska processer samt sociala och ekonomiska skeenden.

Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning

Forskningsämnet samlar perspektiv från både utbildningshistoria och historiedidaktik.

Idéhistoria
Idéhistoria

Människors tankar och idéer har en historia som den idéhistoriska forskningen försöker analysera och förstå.

Religionsvetenskap
Religionsvetenskap

Religionsvetenskapen strävar efter att öka vår förståelse av religion som socialt och politiskt fenomen.

Teologi
Teologi

Teologisk forskning har en viktig roll att spela, bland annat för dialogen mellan olika religioner.