"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Samarbeta med oss

Inom humaniora finns en lång tradition av att samverka både inom och utanför universitetet och två viktiga delar av vår samverkan är att främja demokrati och folkbildning. Våra forskare är aktiva i medierna och bidrar med debattinlägg, kommentarer, perspektiv, analyser och recensioner. Många av våra forskare engagerar sig också i olika typer av folkbildning och populärvetenskap, till exempel genom öppna föreläsningar och populärvetenskapliga publikationer.

Samverkan inom universitetet

Våra lärare undervisar vid ett flertal kurser och program vid andra ämnen, enheter och fakulteter. Flera av institutionens forskare är verksamma inom tvärvetenskapliga forskningsfält, centrumbildningar och Humlab där de samarbetar med forskare från många andra ämnen och universitet. Vi har också ett forskarutbildningssamarbete med Genusforskarskolan och fakultetens forskarskoleverksamhet.

Samverkan med samhället

Vi samverkar (till viss del) med olika kommuner, bland annat med skolor, liksom med olika stiftelser och föreningar. Våra lärare och forskare samverkar mycket aktivt med det omgivande samhället genom föreläsningar, mediemedverkan, (dagstidningar, TV, radio, webb) samt genom populärvetenskaplig forskningsinformation. Inom vissa doktorandprojekt har vi samarbetat med externa aktörer, till exempel genom finansiering från Svenska kyrkan och skolförvaltningen i Gävle. Flera av våra forskare ger ut böcker på kommersiella förlag. Vid institutionen finns också miljöarkeologiska laboratoriet som utför uppdragsforskning åt företag, föreningar och statliga myndigheter. SEAD, the Strategic Environmental Archaeology Database ger tillgång till open access data om forntida miljöförändringar och människans påverkan.

Prefekt

Jonas Nilsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 90
Senast uppdaterad: 2023-04-19