Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personalkatalog

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anna Larsson, professor
Telefon
090-786 54 24

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningsledare för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Biträdande prefekt.

Anna Sténs, forskare (tjänstledig), övrig/annan befattning
Telefon
090-786 70 95
Björn Åstrand, universitetslektor
Telefon
070-642 42 12

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han har varit dekan på både Umeå och Karlstads universitet och visiting scholar på Stanford University. Han var ledamot av 2015:års Skolkommission och han är extern ledamot i styrelsen för Södertörns högskola. För närvarande tjänstledig för ett uppdrag som regeringens särskilda utredare. (Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner, U2016:06).

Bouke de Vries, postdoktor (tjänstledig), postdoktor
Telefon
090-786 96 79
Cecilia Hortlund, doktorand
Telefon
090-786 65 68

Genus- och militärhistoriker. Min avhandling undersöker svenskspråkiga skyddskårer i Vasa och Åbolands skyddskårsdistrikt i Finland 1918-1939.

Charlott Wikström, doktorand
Telefon
090-786 69 56

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idé- och utbildningshistoriska fältet där jag studerat kvinnliga tänkare såsom Fredrika Bremers, Frida Stéenhoff och Emilia Fogelklou.

 

Christer Nordlund, professor
Telefon
090-786 97 33

Professor och ämnesföreträdare för idéhistoria. Forskar och undervisar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Förste suppleant i universitetsstyrelsen.

Christian Löw, universitetslektor
Telefon
090-786 69 36
Daniel Andersson, doktorand
Telefon
090-786 75 04

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Lindmark, professor
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Daniel Nyström, universitetslektor
Telefon
090-786 92 01

Jag är idéhistoriker anställd som postdoktor inom forskningsmiljön UmSOD. Mina forskningsintressen rör samtidshistoria, utbildning och historiografi.

Daniela Cutas, universitetslektor
Telefon
090-786 69 02

Universitetslektor i praktisk filosofi. Forskar inom områdena bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och undervisar mest inom forskningsetik. Företrädare för lika villkor.

David Davage, postdoktor
Telefon
090-786 70 05

Docent i Gamla testamentets exegetik. Post-doc i teologi. Forskar på den jesajanska diskursens framväxt under andra templets tid.

David Loeffler, universitetslektor
Telefon
090-786 73 08
Emil Marklund, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 62 02

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av genusforskarskolan (UCGS) samt en av institutionens företrädare för lika villkor.

Finn Arne Jörgensen, universitetslektor

Finn Arne Jørgensen var i perioden 2010-2014 biträdande lektor i teknik- och miljöhistoria vid institutionen, och 2014-2017 universitetslektor och docent i teknik- och miljöhistoria. Sedan augusti 2017 är han professor i miljöhistoria vid Universitetet i Stavanger, Norge, men har kvar en 20% anställning på forskningsprojekten Digitala modeller och Experiencing Nature in the Digital Age. 

Fredrik Lindborg, it-systemadministratör
Telefon
090-786 51 70
Glenn Sandström, forskare
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Hanna Vikström, postdoktor
Telefon
090-786 66 89

Jag är en postdoc som främst har studerat resurshistoria, speciellt intersserad av hur och varför globala resursflöden har förhandlats fram.

Ida Anderalm, studiesamordnare
Isabelle Brännlund, första forskningsassistent
Telefon
090-786 62 73

Historiker med intresse för levnadsvillkor och kultur i Sápmi och norra Sverige.

Ivanka Hristova, första forskningsassistent
Telefon
090-786 73 34
Jacob Astudillo, doktorand
Jacob Stridsman, universitetslektor
Telefon
090-786 60 94
Janina Priebe, första forskningsassistent
Telefon
090-786 80 74

Jag är postdoc forskare i miljöhistoria i projektet "Ta ner himlen till jorden: hur skogen kan användas för att göra klimatfrågan konstruktivt angripbar i lokala sammanhang", finansierad av Formas. 

 

Jasmine Zhang, första forskningsassistent
Telefon
090-786 61 38
Jenny Eklöf, universitetslektor
Telefon
090-786 54 56

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. 

Johan Linderholm, universitetslektor
Telefon
090-786 79 39
Jonas Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-786 99 90

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Jonatan Samuelsson, doktorand
Telefon
090-786 65 94

Skriver doktorsavhandling om den svenska kontroversen kring tandamalgam och kvicksilverförgiftning under 1980- och 90-talen. 

Josefine Wälivaara, övrig/annan befattning, första forskningsassistent
Julia Falk, doktorand
Telefon
090-786 75 06
Julia Sjödahl, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 60 28
Kalle Grill, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 68 07

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Lars Samuelsson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 41

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Leif Svensson, universitetslektor
Telefon
090-786 56 69
Lena Berggren, universitetslektor
Telefon
090-786 96 19
Linda Edlund, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 68 84

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Lotta Vikström, professor
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Marcel Quarfood, universitetslektor
Maria Berglind, studieadministratör
Telefon
090-786 53 86

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi.

Marie Lundborg Jonsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 76 24

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är studie- och utbildningsadministration för institutionens alla ämnen samt de kurser (UVK) institutionen ger inom lärarutbildningen.

Martin Abreu Zavaleta, postdoktor
Martin Hårdstedt, professor
Telefon
090-786 71 49

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland.

Mats Wahlberg, universitetslektor
Telefon
090-786 90 56

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Dahlkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 98 06

Lektor i religionsvetenskap med specialisering mot islam, särskilt i Indien. Undervisar om islam, hinduism, buddhism, religionssociologi samt ickevåldets historia och praktik.

Mattias Sjölander, projektassistent (tjänstledig), doktorand
Telefon
090-786 54 41

Doktorand i miljöarkeologi, med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom SEAD projektet, med ansvar för import och kvalitetssäkring av data.

Mikael Lundmark, universitetslektor
Telefon
090-786 70 63
Mikael Winninge, universitetslektor

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Niclas Lindström, universitetslektor
Telefon
090-786 97 83
Olle Sundström, universitetslektor
Telefon
090-786 76 27
Per Algander, universitetslektor
Per Axelsson, universitetslektor
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, historia och urfolksforskning.

Peter Holmblad, universitetslektor
Telefon
090-786 79 19
Peter Lindström, universitetslektor
Telefon
090-786 62 31
Peter Melander, universitetslektor
Telefon
090-786 95 79
Philip Buckland, universitetslektor
Telefon
090-786 52 92

Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), infrastrukturer för arkeologi.

Philip Jerand, doktorand
Telefon
090-786 60 38

Jag är doktorand i arkeologi och forskar om mobilitet och rumslig organisering på boplatser via arkeologiska och etnografiska källor i kombination med kemiska, fysikaliska och spektrala analyser.

Pär Eliasson, universitetslektor
Telefon
090-786 79 44
Samuel Ericson, projektassistent
Telefon
090-786 62 29
Sandra Olsson, kommunikatör
Telefon
090-786 76 19

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Sebastian Östlund, doktorand
Telefon
090-786 91 57

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Simon Berggren, doktorand
Telefon
090-786 75 05

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Sofi Östman, projektassistent
Telefon
090-786 62 33

Jag arbetar som arkeobotaniker vid Miljöarkeologiska laboratoriet och ansvarar bland annat för makrofossilanalyser kopplade till laboratoriets uppdragsverksamhet.

Sofia Jeppsson, universitetslektor
Telefon
090-786 59 45

Jag är lektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar och djuretik.

Thomas Girmalm, universitetslektor
Telefon
090-786 78 21
Tora Byström, universitetslektor
Telefon
090-786 65 04
Tord Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 76 71
Torfinn Huvenes, universitetslektor
Telefon
090-786 54 07
Telefon
090-786 62 48

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.