Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalkatalog

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Alana Vincent
Telefon
090-786 56 74

Universitetslektor i religionsvetenskap. Judendom, dialog mellan religioner, religion och litteratur.

Anders Haglund
Anna Bladh
Telefon
090-786 64 78
Anna Larsson
Telefon
090-786 54 24

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningsledare för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Biträdande prefekt.

Anna Pya Sjödin
Telefon
090-786 50 47
Björn Åstrand
Telefon
070-642 42 12

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han bedriver både historisk och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Bram Vaassen
Telefon
090-786 61 98

Jag är en postdoktor i filosofi som forskar inom orsakssamband och förklaring.

Catharina Andersson
Telefon
090-786 60 39
Charlotta Svonni
Telefon
090-786 90 88

Charlotta Svonni är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på samisk utbildning.

Chelsea Elissa Budd
Telefon
090-786 68 30
Christer Nordlund
Telefon
090-786 97 33

Dekan för Humanistisk fakultet och professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria.

Christian Löw
Telefon
090-786 69 36
Daniel Andersson
Telefon
090-786 75 04

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Jakobsson
Telefon
090-786 73 27

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Daniel Lindmark
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

David Loeffler
Telefon
090-786 73 08
Dimitri Coelho Mollo
Telefon
090-786 66 76

I am an Assistant Professor with focus in Philosophy of Artificial Intelligence. My main areas of research are Philosophy of Cognitive Science and Artificial Intelligence, and Philosophy of Science.

Elin Forsberg
Telefon
090-786 68 13
Elisabeth Raddock
Telefon
090-786 69 72
Elise Dermineur Reuterswärd
Telefon
090-786 68 27
Emil Marklund
Telefon
090-786 62 02

Universitetslektor i pedagogiskt arbete. FD i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Ethan Paul Nowak
Telefon
090-786 75 08

(han/hen) Jag är universitetslektor i filosofi och företrädare för lika villkor. Jag forskar om språkfilosofi i både dess teoretiska och praktiska dimensioner. 

Fredrik Lindborg
Telefon
090-786 51 70
Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Henrik Åström Elmersjö
Telefon
090-786 68 16

Docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Ida Anderalm
Telefon
090-786 64 72
Inês Félix
Telefon
090-786 62 99
Isak Törnqvist
Telefon
090-786 76 62

Doktorand i historia.

Ivanka Hristova
Telefon
090-786 73 34

Första forskningsassistent vid Miljöarkeologiska laboratoriet.

Jacob Astudillo
Telefon
090-786 63 13

Doktorand i systematisk teologi.

Jacob Stridsman
Telefon
090-786 60 94
Jan-Willem van der Rijt
Telefon
090-786 52 79

I specialize in political philosophy and normative ethics. My research addresses topics such as dignity, self-respect, well-being, strategic interaction and the workings of democracy.

Janina Priebe
Telefon
090-786 80 74

Forskare i idéhistoria med inriktning mot miljöhistoria / Vikarierande lektor i idéhistoria (HT 2022)

Jenny Eklöf
Telefon
090-786 54 56

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. 

Johan Eriksson
Telefon
090-786 74 28

Jag undersöker nedstängningar av religiösa friskolor som anklagas för att vara radikaliserande och/eller icke-demokratiska. 

Johan Linderholm
Telefon
090-786 79 39

Universitetslektor vid institutionen för idé och samhällstudier

John-Christian Eurell

Universitetslektor i Nya testamentets exegetik

Jonas Nilsson
Telefon
090-786 99 90

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Jonny Hjelm
Telefon
090-786 70 03
Josefine Wälivaara
Julia Falk
Telefon
090-786 75 06

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Kalle Grill
Telefon
090-786 68 07

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Karin Enflo
Telefon
090-786 80 96
Karin Berber Neutel
Telefon
090-786 69 85
Lars Samuelsson
Telefon
090-786 62 41

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Leif Svensson
Telefon
090-786 56 69
Lena Berggren
Telefon
090-786 96 19
Lina Sohlén
Telefon
090-786 89 05

Doktorand i religionsvetenskap med fokus på diakoni och digitaliseringsprocesser.

Linda Edlund
Telefon
090-786 68 84

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Luise Mirow
Telefon
090-786 73 92

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning handlar om lögner och vilseledning, sett från ett språkfilosofiskt perspektiv.

Madeleine Hayenhjelm
Telefon
090-786 70 33

Madeleine Hayenhjelm (Fil.dr, Fil.lic, KTH) är universitetslektor i filosofi och studievägledare i filosofi. Hon forskar inom risketik och undervisar i praktisk filosofi.

Madelen Johansson
Telefon
090-786 80 43

Doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning.

Marcel Quarfood
Telefon
090-786 69 67

Jag undervisar regelbundet i filosofins historia, då och då också i kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori.
Mitt huvudsakliga forskningsintresse är Kants filosofi.

Maria Berglind
Telefon
090-786 53 86

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi (tjänstledig till och med 20230228).

 

Marie Rosenius
Telefon
090-786 63 89

Jag är docent i praktisk teologi med inriktning ecklesiologi.

Martin Andersson
Telefon
090-786 74 34

I min forskning undersöker jag framväxten av de första folkskollärarföreningarna i Sverige 1846-1880 med fokus på lärarnas kollektiva agerande. 

Martin Hårdstedt
Telefon
090-786 71 49

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland och Delegationen för militärhistorisk forskning.

Mats Eriksson
Telefon
090-786 67 41

Jag är doktorand i miljöarkeologi och studerar hur vi kan spåra Västerbottens Neolitiska befolkning och deras rörelsemönster med hjälp av kemometri.

Mats Wahlberg
Telefon
090-786 90 56

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Sjölander
Telefon
090-786 54 41

Doktorand i miljöarkeologi, med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom SEAD projektet, med ansvar för import och kvalitetssäkring av data.

Mikael Lundmark
Telefon
090-786 70 63
Mikael Rahm
Telefon
090-786 74 27
Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Nadezda Petrusenko
Telefon
090-786 88 51
Niclas Lindström
Telefon
090-786 97 83
Nils Franzén
Telefon
090-786 78 26
Olle Sundström
Telefon
090-786 76 27
Per Algander
Telefon
090-786 72 56

Jag undervisar inom etik, metaetik samt beslutsteori. Mina forskning fokuserar på frågor inom etik och värdeteori, särskilt med fokus på moraliska skyldigheter till framtida generationer.

Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och docent i historia med ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning. Förste gruppsuppleant i universitetsstyrelsen.

Peter Holmblad
Telefon
090-786 79 19
Peter Lindström
Telefon
090-786 62 31
Peter Melander
Telefon
090-786 95 79
Petronella Foultier
Philip Buckland
Telefon
090-786 52 92

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten. Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Docent i miljöarkeologi.

Philip Jerand
Telefon
090-786 60 38

Jag är doktorand i arkeologi och forskar om mobilitet och rumslig organisering på boplatser via arkeologiska och etnografiska källor i kombination med kemiska, fysikaliska och spektrala analyser.

Pär Eliasson
Telefon
090-786 79 44
Pär Sundström
Telefon
090-786 51 63

Jag är ämnesföreträdare för filosofi. Min forskning är inriktad mot olika frågor inom medvetandefilosofi. Jag undervisar lärarkandidater och studenter i filosofi och kognitionsvetenskap.

Samuel Ericson
Telefon
090-786 62 29
Samuel Sundvall
Telefon
090-786 71 45

Doktorand i historia. Forskar om konsekvenser av migrationsflöden till och från landsbygdsområden i Norrland under 1900-talet, både strukturellt och på individnivå.

Sandra Olsson
Telefon
090-786 76 19

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Sara Filppa
Telefon
090-786 88 35
Sebastian Östlund
Telefon
090-786 91 57

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Simon Berggren
Telefon
090-786 75 05

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Simon Lundberg
Telefon
090-786 74 51

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i relation till en multietnisk klassrumskontext. 

Sofi Östman
Telefon
090-786 62 33

Administrativ projektsamordnare och arkeobotaniker vid Miljöarkeologiska laboratoriet.

Sofia Jeppsson
Telefon
090-786 59 45

Jag är docent i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar, djuretik och psykiatrins filosofi.

Stefan Gelfgren
Telefon
090-786 50 87

Lektor i religiondidaktik, docent i religionssociologi. Intresserad av sociala medier och religion, övervakning, väckelsehistoria, och forskningsinfrastruktur för humaniora.

Thomas Girmalm
Telefon
090-786 78 21
Tomas Lindgren
Telefon
090-786 95 64

Professor i religionspsykologi och ämnesföreträdare för religionsvetenskap. 

Tora Byström
Telefon
090-786 65 04
Tova Olsson
Telefon
090-786 89 17

Doktorand i religionsvetenskap. Forskar på genuskonstruktion i samtida, europeisk tantra. 

Victor Moberger
Telefon
090-786 76 45
Telefon
090-786 62 48

Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650–1920. I projektet ”End of Love”, undersöker jag den tidigmoderna skilsmässan.