Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personalkatalog

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempelvis emeriti, forskarstuderande och timlärare, klickar du på länken Visa anknutna medarbetare.

Anställda medarbetare

Anders Ackfeldt
Anders Haglund
Telefon
090-786 63 59
Anna Larsson
Telefon
090-786 54 24

Professor i idéhistoria med utbildningsvetenskaplig inriktning. Forskningsledare för historia med utbildningsvetenskaplig inriktning samt Umeå forskningsmiljö för de samhällsorienterande ämnenas didaktik (UmSOD). Biträdande prefekt.

Björn Lundgren
Telefon
090-786 67 38

Jag är postdoktor i filosofi i ett projekt om AI-etik.

Björn Åstrand
Telefon
070-642 42 12

Björn Åstrand är legitimerad lärare, FD i historia och universitetslektor i pedagogiskt arbete. Han bedriver både historisk och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Telefon
090-786 74 03

Jag är postdoktor i filosofi och forskar inom orsakssamband, ansvar och moraliska normer.

Catharina Andersson
Telefon
090-786 60 39
Charlott Wikström
Telefon
090-786 69 56

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom det idé- och utbildningshistoriska fältet. Jag har studerat tänkare såsom Fredrika Bremer, Frida Steénhoff och Emilia Fogelklou.

 

 

Charlotta Svonni
Telefon
090-786 90 88

Charlotta Svonni är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning med fokus på samisk utbildning.

Chelsea Elissa Budd
Telefon
090-786 68 30
Christer Nordlund
Telefon
090-786 97 33

Professor och ämnesföreträdare för idéhistoria. Forskar och undervisar om vetenskaps-, teknik-, medicin- och miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Förste suppleant i universitetsstyrelsen.

Christian Löw
Telefon
090-786 69 36
Daniel Andersson
Telefon
090-786 75 04

Jag är doktorand i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning och en del av forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU). 

Daniel Lindmark
Telefon
090-786 62 50

Professor i kyrkohistoria vid humanistisk fakultet (50 %) och professor och forskningsledare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lärarhögskolan (50 %)

Daniela Cutas

Universitetslektor i praktisk filosofi. Forskar inom områdena bioetik och filosofiska aspekter på nära relationer, och undervisar mest inom forskningsetik.

David Davage
Telefon
090-786 70 05

Docent i Gamla testamentets exegetik. Post-doc i teologi. Forskar på den jesajanska diskursens framväxt under andra templets tid.

David Loeffler
Telefon
090-786 73 08
Elisabeth Raddock
Telefon
090-786 69 72
Elise Dermineur Reuterswärd
Telefon
090-786 68 27
Emil Marklund
Telefon
090-786 62 02

FD i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Ethan Paul Nowak
Telefon
090-786 75 08
Francesca Pilotto
Telefon
090-786 71 29
Fredrik Lindborg
Telefon
090-786 51 70
Glenn Sandström
Telefon
090-786 59 75

Glenn Sandström är docent i historia. Mitt forskningsfält är historisk och samtida demografi med fokus på långsiktiga förändringar i familjedynamik i ett svensk och internationellt perspektiv.

Inês Félix
Telefon
090-786 62 99
Ivanka Hristova
Telefon
090-786 73 34
Jacob Astudillo
Telefon
090-786 63 13

Doktorand i systematisk teologi.

Jacob Isaksson
Telefon
090-786 74 15
Jacob Stridsman
Telefon
090-786 60 94
Janina Priebe
Telefon
090-786 80 74

Sedan 2020: Första Forskningsassistent i miljöhistoria

2018-2020: Postdoc forskare i miljöhistoria i projektet "Ta ner himlen till jorden", finansierad av Formas. 

 

Jenny Eklöf
Telefon
090-786 54 56

Jag är docent i idéhistoria med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier. Forskningsmässigt  intresserar jag mig för kopplingen mellan politik, media och vetenskap i bred bemärkelse. 

Johan Linderholm
Telefon
090-786 79 39
Jonas Nilsson
Telefon
090-786 99 90

Jag är prefekt vid institutionen och universitetslektor i filosofi.

Jonatan Samuelsson
Telefon
090-786 65 94

Skriver doktorsavhandling om den svenska kontroversen kring tandamalgam och kvicksilverförgiftning under 1980- och 90-talen. 

Jonny Hjelm
Telefon
090-786 70 03
Josefine Wälivaara
Julia Falk
Telefon
090-786 75 06

Doktorand i idéhistoria. Mitt avhandlingsprojekt handlar om spiritismen i Sverige runt sekelskiftet 1900.

Kalle Grill
Telefon
090-786 68 07

Jag är docent och universitetslektor i filosofi och föreståndare för kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys. Jag undervisar och handleder inom moralfilosofi och politisk filosofi.

Karin Berber Neutel
Kristian Stoyanov Hristov
Telefon
090-786 55 61
Lars Samuelsson
Telefon
090-786 62 41

Lektor och docent i filosofi samt ämneskoordinator för filosofiämnet vid Umeå universitet.

Lena Berggren
Telefon
090-786 96 19
Linda Edlund
Telefon
090-786 68 84

Jag arbetar med ekonomiadministration, reseräkningar, arvoden, avstämning projekt. Ekonomiansvarig för H2020 ERC Dislife och MAL uppdrag. Kontaktperson vid resebokningar och konferensbokning.

Lotta Vikström
Telefon
090-786 62 66

Jag har en social- och historiedemografisk inriktning. Mitt ERC Consolidator Grant-projekt undersöker vad funktionsnedsättningar innebär för människors delaktighet i samhället förr och nu.

Luise Mirow
Telefon
090-786 73 92

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning handlar om lögner och vilseledning, sett från ett språkfilosofiskt perspektiv.

Marcel Quarfood
Telefon
090-786 69 67
Maria Berglind
Telefon
090-786 53 86

Jag jobbar som studieadministratör med historia och arkeologi.

Marie Lundborg Jonsson
Telefon
090-786 76 24

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är studie- och utbildningsadministration för institutionens alla ämnen samt de kurser (UVK) institutionen ger inom lärarutbildningen.

Martin Abreu Zavaleta
Telefon
090-786 64 56

Jag är specialiserad på språkfilosofi. Jag arbetar främst med filosofiska frågor som rör kommunikationens natur.

Martin Andersson
Telefon
090-786 74 34

I min forskning undersöker jag skolans roll som förmedlare av luthersk kultur i industribygd ca 1850-1920 och de utmaningar denna mötte i ett allt mer diversifierat samhälle

Martin Hårdstedt
Telefon
090-786 71 49

Professor i historia inriktad på militär- och politisk nordisk historia. Medlem av styrelsen för Kulturfonden för Sverige och Finland och Delegationen för militärhistorisk forskning.

Mats Wahlberg
Telefon
090-786 90 56

Jag är docent i systematisk teologi. Min forskning är huvudsakligen inriktad mot filosofisk teologi och fundamentalteologi, men jag intresserar mig även för klassiska dogmatiska ämnen.

Mattias Sjölander
Telefon
090-786 54 41

Doktorand i miljöarkeologi, med fokus mot miljörekonstruktioner och bosättningsmönster. Projektassistent inom SEAD projektet, med ansvar för import och kvalitetssäkring av data.

Mikael Lundmark
Telefon
090-786 70 63
Mikael Rahm
Telefon
090-786 74 27
Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Niclas Lindström
Telefon
090-786 97 83
Olle Sundström
Telefon
090-786 76 27
Per Algander

Jag undervisar inom etik, metaetik samt beslutsteori. Mina forskning fokuserar på frågor inom etik och värdeteori, särskilt med fokus på moraliska skyldigheter till framtida generationer.

Per Axelsson
Telefon
090-786 71 95

Universitetslektor och vicedekan vid humanistiska fakulteten. Har ett intresse för samisk hälsa, medicinhistoria och urfolksforskning.

Peter Bennesved
Telefon
090-786 63 48

Peter Bennesved är Idéhistoriker verksam inom fältet civilförsvar, krisberedskap och teknikhistoria. Bennesveds forskningsintressen rör medie- och tekniskahistoriska perspektiv på civilförsvar.

Peter Holmblad
Telefon
090-786 79 19
Peter Lindström
Telefon
090-786 62 31
Peter Melander
Telefon
090-786 95 79
Philip Buckland
Telefon
090-786 52 92

Föreståndare för miljöarkeologiska laboratoriet och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), infrastrukturer för arkeologi.

Philip Jerand
Telefon
090-786 60 38

Jag är doktorand i arkeologi och forskar om mobilitet och rumslig organisering på boplatser via arkeologiska och etnografiska källor i kombination med kemiska, fysikaliska och spektrala analyser.

Pär Eliasson
Telefon
090-786 79 44
Pär Sundström
Telefon
090-786 51 63

Jag är ämnesföreträdare för filosofi. Min forskning är inriktad mot olika frågor inom medvetandefilosofi. Jag undervisar lärarkandidater och studenter i filosofi och kognitionsvetenskap.

Samuel Ericson
Telefon
090-786 62 29
Sandra Olsson
Telefon
090-786 76 19

Jag ansvar för institutionens webbplats, intranät och kalendarium, producerar trycksaker och sköter annat som rör institutionens interna- och externa kommunikation. 

Sara Filppa
Telefon
090-786 88 35
Sebastian Östlund
Telefon
090-786 91 57

Jag är doktorand i filosofi. Min forskning berör värdeanalyser inom politisk filosofi, med särskilt fokus på kapabilitetsramverket.

Simon Berggren
Telefon
090-786 75 05

Jag är doktorand i historia, och forskar på känslor och uppfattningar om dödsstraffet och den kungliga nåden i böneskrifter från 16- och 1700-talet.

Simon Lundberg
Telefon
090-786 74 51

Hej!

Jag heter Simon Lundberg och arbetar som doktorand i historiedidaktik. Min forskning fokuserar specifikt på historieundervisning i relation till en multietnisk klassrumskontext. 

Sofi Östman
Telefon
090-786 62 33

Jag arbetar som arkeobotaniker vid Miljöarkeologiska laboratoriet och ansvarar bland annat för makrofossilanalyser kopplade till laboratoriets uppdragsverksamhet.

Sofia Jeppsson
Telefon
090-786 59 45

Jag är docent i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi. Min forskning fokuserar på fri vilja, moraliskt ansvar, djuretik och psykiatrins filosofi.

Stefan Gelfgren
Telefon
090-786 50 87

Jag är lektor i religiondidaktik och docent i religionssociologi. Disputerade i idéhistoria. 

Thomas Girmalm
Telefon
090-786 78 21
Tomas Lindgren
Telefon
090-786 95 64

Professor i religionspsykologi och ämnesföreträdare för religionsvetenskap. 

Tora Byström
Telefon
090-786 65 04
Tord Larsson
Telefon
090-786 76 71
Torfinn Huvenes
Telefon
090-786 54 07
Yuliya Yurchuk
Telefon
090-786 62 48

Jag är professor i historia och dekan vid humanistisk fakultet. Min forskning handlar om kön och historisk förändring ur rättshistoriska, socialhistoriska och politiska perspektiv, 1650-1920.