"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Obstetrik och gynekologi

Ämnet omfattar kunskap om förlossningsvård och kvinnosjukdomar.

Forskningsverksamheten utmärks av bredd vad gäller metodologi och profession samt nationellt och internationellt samarbete. Den aktuella forskningen omfattar reproduktionsendokrinologi, familjeplanering, mödrahälso- och förlossningsvård, gynekologisk cancer, gynekologisk kirurgi samt psykosocial gynekologi och obstetrik.

Vårt mål är att erbjuda en forskarutbildning som håller internationell standard samt en bred och konkurrenskraftig forskning i framkant. En viktig utgångspunkt är att skapa ett gott samarbete med övriga verksamheter inom Umeå universitet och kvinnoklinikerna i norra regionen.

Ingrid Mogrens grupp studerar komplicerade graviditeter och mödrahälsovård inklusive ultraljud och samarbetar med forskare såväl nationellt  och internationellt i Rwanda, Tanzania, Vietnam och Australien.

Katarina Tunóns grupp studerar bäckenbottenskador vid förlossning med fokus på diagnostik, riskfaktorer och långtidseffekter. 

Sahruh Turkmens grupp studerar mekanismer kring endometriossmärta, samt obesitas och dess effekt på graviditet och dess komplikationer.

Ann Lalos leder en grupp som bedriver forskning om psykosocial obstetrik och gynekologi samt sexuell och reproduktiv hälsa. 

Annika Idahls huvudfokus är uppkomstmekanismer, tidig diagnostik och prevention av äggstockscancer, samt sambandet mellan sexuellt överförda infektioner och gynekologisk cancer.

Ulrika Ottanders forskningsområde är gynekologisk cancer med inriktning mot både immunologiska faktorer och kirurgiska behandlingar.

Marie Bixo och Torbjörn Bäckström leder varsin forskningsgrupp som fokuserar på GABA-steroiders effekt i hjärnan, experimentellt på cellnivå och i djurmodeller, samt i humana experiment med bl.a. hjärnavbildningsstudier. Prospektiva, kliniska interventionsstudier omfattar, förutom effekt av GABA-modulerande substanser, allmänna hormonella effekter på psyket. Vidare driver Marie Bixo studier av såväl antikonception som klimakteriebehandling. Grundforskningen bedrivs vid enhetens laboratorium, UNC, och humanforskningen vid kvinnokliniken Norrlands universitetssjukhus samt genom nationellt och internationellt samarbete..

Ämnesansvarig

Annika Idahl
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 18
Senast uppdaterad: 2023-05-05