Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Obstetrik och gynekologi

Ämnet omfattar kunskap om förlossningsvård och kvinnosjukdomar.

Forskningsverksamheten utmärks av bredd vad gäller metodologi och profession samt nationellt och internationellt samarbete. Den aktuella forskning omfattar reproduktionsendokrinologi, familjeplanering, mödrahälso- och förlossningsvård, gynekologisk cancer, gynekologisk kirurgi samt psykosocial gynekologi och obstetrik.

Vårt mål är att erbjuda en forskarutbildning som håller internationell standard samt en bred och konkurrenskraftig forskning i framkant. En viktig utgångspunkt är att skapa en ett gott samarbete med övriga verksamheter inom Umeå universitet och kvinnoklinikerna i norra regionen.

Ingrid Mogrens grupp studerar graviditetskomplikationer och mödrahälsovård med bland annat biostatistiska och kvalitativa metoder samt har ett samarbete med Rwanda, Tanzania, Vietnam och Australien. Katarina Tunóns grupp studerar förlossningsskador med fokus på diagnostik, riskfaktorer och långtidseffekter. Sahruh Turkmens grupp studerar mekanismer kring endometriossmärta och graviditetskomplikationer. Mats Löfgrens forskning utgår från ett nationellt kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi. Ann Lalos leder en grupp som bedriver forskning om psykosocial obstetrik och gynekologi samt reproduktiv hälsa. Annika Idahls huvudfokus är sambandet mellan sexuellt överförda infektioner och gynekologisk cancer och i sin forskning samarbetar hon med Harward och New York University samt med den europeiska EPIC-gruppen.

Ytterligare ett stort område är translationell forskning omfattande experimentell grundforskning, experimentell humanforskning och kliniska interventionsstudier. Marie Bixo och Torbjörn Bäckström leder denna grupp som fokuserar på GABA-steroiders effekt i hjärnan, experimentellt på cellnivå och i djurmodeller, samt i humana experiment. Prospektiva, kliniska interventionsstudier omfattar, förutom effekt av GABA-modulerande substanser, allmänna hormonella effekter på psyket. Grundforskningen bedrivs vid enhetens laboratorium, UNC, och humanforskningen vid kvinnokliniken Norrlands universitetssjukhus samt genom nationellt och internationellt samarbete.