Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon

ALFoNS

Studien har som målsättning att ytterligare förbättra modersmjölksersättningens sammansättning.

I ALFoNS-studien har vi sänkt proteininnehållet i modersmjölksersättningen genom att ersätta en del av proteinet med proteinet alfa-laktalbumin, som det finns rikligt av i bröstmjölk men inte i komjölk som ersättningar tillverkas av. Därmed uppnår vi en proteinnivå och sammansättning som är mer lik bröstmjölkens och drar nytta av alfa-laktalbumins sannolika effekter på infektionskänslighet och sömnmönster.
Totalt ska 320 barn bjudas in att delta i studien varav en grupp ammas och tre grupper får modersmjölksersättning; vanlig ersättning eller en av två ersättningar med sänkt proteininnehåll och ökad mängd alfa-laktalbumin.
ALFoNS studien görs av forskare i Umeå och i Malmö/Lund, med omnejd, och är godkänd av Etiknämnden i Lund.

För mer information kontakta gärna:
Carina Forslund, Carina.Forslund@regionvasterbotten.se, 090- 785 8918
Gunilla Strinnholm, Gunilla.Strinnholm@regionvasterbotten.se, 090-785 2116