"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

ALFoNS

Studien har som målsättning att ytterligare förbättra modersmjölksersättningens sammansättning.

I ALFoNS-studien har vi sänkt proteininnehållet i modersmjölksersättningen genom att ersätta en del av proteinet med proteinet alfa-laktalbumin, som det finns rikligt av i bröstmjölk men inte i komjölk som ersättningar tillverkas av. Därmed uppnår vi en proteinnivå och sammansättning som är mer lik bröstmjölkens och drar nytta av alfa-laktalbumins sannolika effekter på infektionskänslighet och sömnmönster.
Totalt har 320 barn bjudits in att delta i studien. En grupp ammades och tre grupper fick modersmjölksersättning; vanlig ersättning eller en av två ersättningar med sänkt proteininnehåll och ökad mängd alfa-laktalbumin.
ALFoNS studien görs av forskare i Umeå och i Malmö/Lund, med omnejd, och är godkänd av Etiknämnden i Lund.
Uppföljningsbesök görs nu på barn som deltar.

För mer information kontakta gärna:
Gunilla Strinnholm, Gunilla.Strinnholm@regionvasterbotten.se, 090-785 2116

Senast uppdaterad: 2022-10-11