"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pågående studier på pediatriks forskningsmottagning

ALFoNS

Studien har som målsättning att ytterligare förbättra modersmjölksersättningens sammansättning.

COPE

COPE-studien vill undersöka hur covid-19 infektion under graviditet påverkar den gravida kvinnan och det ofödd...

DROPROP

Studien undersöker om ögondroppar med kortison minskar risken för behandlingskrävande prematuritetsretinopati.

Flora

Flora är en delstudie i NorthPop-projektet där vi undersöker hur bakteriefloran i barnets mun, tarm och hud et...

GRANDIOSA

Studien undersöker två modersmjölksersättningars effekter på bland annat allergi, tillväxt och utveckling.

LIME

LIME-studien syftar till att förbättra bröstmjölksersättningen ytterligare.

N-Forte

Humanmjölkbaserad berikning av bröstmjölk till extremt underburna barn.

NFL-Studien

Studien vill undersöka om NFL kan användas som markör för hjärnpåverkan hos nyfödda som har haft syrebrist vid...

NorthPop

NorthPop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn.

OTIS

Studien undersöker hur nordisk tilläggskost mellan 4-18 månader kan få barn att få smak för växtbaserad mat.

RoMaNs

Barn som föds med kejsarsnitt får inte den överföring av viktiga bakterier från mamman som de barn som föds va...

SIDBI

SIDBI-studien handlar om järntillskott till barn som ammas och hur detta kan förbättra deras utveckling.

SWIDDICH

Studien vill undersöka om det finns en gynnsam effekt från jodtillskott under graviditeten.

Vaccinstudier

Ett flertal vaccinstudier pågår på vår forskningsmottagning.

VHS-studien

VHS-studien ämnar beskriva hur blandkost och vegankost påverkar små barns tillväxt och utveckling.

Senast uppdaterad: 2021-03-16