"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

GRANDIOSA

GRANDIOSA står för GRowth, Allergy and NeuroDevelopment in Infants On hydroSed formulA. Studien undersöker två nya modersmjölksersättningar och deras effekt på bland annat allergi, tillväxt och utveckling.

I GRANDIOSA-studien undersöker vi om det finns fördelar med modersmjölksersättning baserad på två nya varianter av hydrolyserat   komjölksprotein. ​

Studien är ett samarbete mellan Umeå Universitet och Lunds Universitet. Totalt kommer 312 barn kommer att bjudas in att delta i Umeå och Malmö med omgivningar. Rekrytering till studien startar hösten 2022.

Barn som enbart äter ersättning när de går med i studien kommer att randomiseras till att äta en av de två nya ersättningar som studien undersöker, eller att äta en ersättning som idag är standard. Även barn som enbart ammar kommer att rekryteras till studien men som referensgrupp.

Under studiens gång kommer vi att mäta hur barnen växer och bedöma eventuella eksem i huden. Vi kommer även att registrera olika magtarmsymtom genom en dagbok som föräldrarna fyller i. Blodprover kommer att tas för att värdera allergisk sensibilisering, inflammationsgrad och ämnesomsättning. Vi kommer även att studera tarmfloran genom analys av avföringsprover.

I studien kommer vi även att testa en ny metod för undersökning av barns utveckling. Metoden kallas för fNIRS (functional near infra-red spectroscopy) och undersöker hur blodflödet ändras i olika delar av hjärnan när man till exempel hör ett ljud eller ser en bild. Vi kommer att undersöka barnen vid 6 månaders ålder med ett test för språkuppfattning och ett test för visuellt arbetsminne. ​

Metoden har många fördelar för barn eftersom den inte innebär någon strålning eller annan negativ inverkan men ändå kan ge information om hjärnans utveckling och funktion. ​

Vår förhoppning är att fNIRS ska kunna användas för att tidigt hitta barn med behov av ökat stöd, inom till exempel språkinlärning, och att metoden ska kunna vara till nytta både i vården och i framtida forskningsprojekt.

Kontakta gärna någon av våra forskningssjuksköterskor om du önskar mer information om studien:

Gunilla Strinnholm, Gunilla.Strinnholm@regionvasterbotten.se, 090-785 2116

Isabel Neyra Marklund, Isabel.Neyra.Marklund@regionvasterbotten.se, 090-785 8918

Marie Lindvall, Marie.Lindvall@regionvasterbotten.se, 090-785 2102

Senast uppdaterad: 2022-10-20