"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

NorthPop

NorthPop är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn.

NorthPop startade våren 2016 och är en forskningsstudie i Västerbotten med målet: friska och välmående barn. De senaste decennierna har astma, allergier, övervikt och beteendeproblem ökat bland våra barn och ungdomar. Vi vet att den framtida hälsan grundläggs tidigt i livet, och vi saknar fortfarande viktiga pusselbitar i kunskapen om hur arv och miljö samspelar under graviditet och barndom. Vår avsikt med studien NorthPop är att identifiera påverkbara faktorer för barns hälsa. Fokus i studien NorthPop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande föräldrar i Västerbotten inbjuds att delta. Varje familjs bidrag är värdefullt. Projektet genomförs av forskare vid Umeå universitet och personal vid Region Västerbotten.

Senast uppdaterad: 2021-02-25