"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

OPTION

En studie för att undersöka den födandes, partners och medarbetares upplevelse av heminduktion samt hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser av att kunna påbörja sitt förlossningsarbete i hemmet.

Studien vill genom att inkludera ett stort antal gravida öka kunskapen om heminduktion. Målet är ca 9000 deltagare som kommer lottas till antingen induktion i hemmet eller på sjukhus.

Studien bedrivs som en multicenterstudie över hela Sverige där merparten av förlossningsklinikerna deltar.

Se https://www.optionstudien.se/

Senast uppdaterad: 2024-03-14