Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 18 januari 2021)

printicon

OTIS

OTIS är en studie om nordisk tilläggskost för barn från 4 månader.

OTIS - (Optimerad Tilläggskost)
En studie om nordisk tilläggskost för barn från 4 månader. Målsättningen är att undersöka hur övergången mellan flytande föda och fast föda kan göras på bästa sätt för barnen, både ur ett hälsoperspektiv och att barnen får smak för sådant som vi tror är bra att äta. Forskarna studerar om en ny sammansättning av barnmat i kombination med mer grönsaker och frukter i barnens mat kan göra att man växer bättre och tycker om fler sorters livsmedel när man blir äldre. Studien, som sponsras av Semper, startades januari 2015 och ska rekrytera 250 barn födda efter vecka 37 och med en födelsevikt över 2500 gram.