"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

PEPS trial

Studien inkluderar extremt för tidigt födda barn, födda före 28 veckor, och undersöker om probiotika tillskott minskar risken för att bl a utveckla nekrotiserande enterokolit (även kallad NEC).

PEPS Trial är en pågående randomiserad kontrollerad studie i Sverige och Danmark.

Studien inkluderar extremt för tidigt födda barn, födda före 28 veckor, och undersöker om probiotika tillskott minskar risken för att bl a utveckla nekrotiserande enterokolit (även kallad NEC).

Inkluderade spädbarn får antingen probiotika (interventionsgrupp) eller placebo (kontrollgrupp) som ges via bröstmjölk fram till att barnen når 34 veckors graviditetsålder.

Studien kommer att pågå i ca 4 år och kommer visa hur probiotika påverkar hälsoutfall hos extremt för tidigt födda barn.

Se https://www.peps-trial.com/

Senast uppdaterad: 2024-03-14