"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VHS-studien

VHS-studien (Vegankost Hos Små barn) ämnar beskriva hur blandkost och vegankost påverkar små barns tillväxt och utveckling för att ge bättre underlag i rekommendationer och rådgivning.

Vegetariska koster ökar i popularitet och samtidigt som allt fler vuxna äter vegetariska koster antas också andelen barn som äter olika vegetariska koster öka. Vad gäller vegankost till små barn så är kunskapsläget lågt vilket innebär utmaningar för vårdgivare i rekommendationer och rådgivning så väl som för föräldrar som funderar på att göra det här valet för sina barn.

För att stärka kunskapsläget har vi påbörjat en studie där vi följer barn som äter blandkost och vegankost från 6 månaders ålder till 3 års ålder. Vi undersöker vi barnens näringsintag, tillväxt, nutritionsstatus via blodprov och vid 3 års ålder genomför vi psykologtestning och en mätning av kroppssammansättning.

Kontakta oss

Petter Sande, dietist: petter.sande@regionvasterbotten.se

Isabel Neyra Marklund, forskningssjuksköterska: isabel.neyra.marklund@regionvasterbotten.se

Staffan Berglund, studieansvarig läkare: staffan.berglund@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-10-20