"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vår personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempel gäst- och timlärare, klickar du på länken "Visa anknutna medarbetare"

Anställda medarbetare

Agneta Hörnell
Telefon
090-786 95 68

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor i kostvetenskap 2011.

Albina Granberg
Telefon
090-786 77 74

Universitetslektor i kost- och måltidsvetenskap.

Telefon
090-786 96 48

Leg. dietist och doktorand i forskarskolan InSyNC. Mitt forskningsprojekt fokuserar på matosäkerhet bland ungdomar i Sverige samt dess relevans för dietistpraxis.

Anna Sjödin
Telefon
090-786 64 90

Meriterad lärare och forskare med inriktning fysiologiska och biologiska aspekter av nutrition.

Annica Långvall
Telefon
090-786 53 14

Jag är doktorand och leg. dietist och forskar om hållbar gastronomi, hantverksmässig matproduktion och gourmetrestauranger.

Annica Nylander
Telefon
090-786 95 89

Universitetsadjunkt. Programsamordnare för Kostvetarprogrammet och samordnare för kurser i Hem- och konsumentkunskap.

Telefon
090-786 77 60

Professor i kost- och måltidsvetenskap. Innehavare av doktorsexamen i tillämpad biologiska vetenskap. Expertis inom folkhälsonäring & konsumentbeteende.

Arturo Turillazzi
Telefon
090-786 63 43
Björn Norén
Telefon
090-786 71 93

Universitetsadjunkt. Biträdande studierektor 
Internationell kontaktperson

Undervisar i matlagning & matlagningstekniker

Carita Bengs
Telefon
090-786 78 19
Cecilia Lindblom
Telefon
090-786 63 96

Jag är filosofie doktor i kostvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning

Cecilia Olsson
Telefon
090-786 64 85

Universitetslektor, docent i kostvetenskap.

David Jonsson
Telefon
090-786 77 38

Jag undervisar i näringslära, idrottsnutrition, folkhälsa och kostundersökningsmetodik på flertalet program och kurser.

Elisabeth Stoltz Sjöström
Telefon
090-786 50 07

Jag är docent i kost- och måltidsvetenskap, legitimerad dietist och meriterad lärare. Är forskarutbildningsansvarig vid institutionen. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.  

Ethel Kautto
Telefon
090-786 52 74

Universitetslektor och legitimerad dietist

Eva Palmquist
Telefon
090-786 78 52

Doktor i psykologi med specialkompetens inom psykofysik och sensorik.

Ewacarin Sehlstedt
Telefon
090-786 64 84

Vid institutionen undervisar jag bland annat i näringslära, prevention, dietetik och idrottsnutrition.

Hanna Eriksson
Telefon
090-786 76 81

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet 

Hanna Lövgren
Telefon
090-786 57 51

Adjunkt, programsamordnare för Gastronomiprogrammet

Undervisar främst i matlagningstekniker och råvarukunskap 

Hedda Landfors
Telefon
090-786 51 73

Jag är adjunkt och lärare på institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Helen Klingede-Wallin
Telefon
090-786 95 74

Jag är hushållslärare och arbetar som universitetsadjunkt och lärarutbildare.

 

 

Hilde Weiser
Telefon
090-786 54 30

Min forskning belyser vikten av sensorisk nyfikenhet i utforskandet av obekant mat, för att bidra till omställningen till ett resilient livsmedelssystem i svenska Arktis. 

Ida Davidsson
Telefon
090-786 76 20

Doktorand i kost- och måltidsvetenskap. 

Ingela Bohm
Telefon
090-786 91 27

Filosofie doktor i kostvetenskap med inriktning hem- och konsumentkunskap.

Joachim Sundqvist
Telefon
090-786 51 67

Lärare och forskare med bakgrund i och fokus på gastronomi och konsumentupplevelser. 

Johanna Nilsson
Telefon
090-786 61 44

HR-samordnare vid institutionen för Kost- och måltidsvetenskap och Umeå centrum för genusstudier (UCGS).

Jonas Buren
Telefon
090-786 65 60

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition och kostinterventioner.

Josefin Brodin
Telefon
090-786 55 99

Arbetar som adjunkt och program- och ämnesvägledare vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Telefon
090-786 52 55

Min forskning belyser vilken roll kultur har för hållbarhet i den gastronomiska sektorn. Vilka utmaningarna och möjligheterna som finns samt hur kultur kan bidra till en mer hållbar restaurangbransch.

Linda Berggren
Telefon
090-786 80 53
Linda Nyström Hagfors
Telefon
090-786 95 78

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod.

Maria Uhlander
Telefon
090-786 66 30

Undervisar i huvudsak inom Kostvetarprogrammet men även inom andra kurser och program.

Maria Waling
Telefon
090-786 64 83

Docent i kostvetenskap. Forskar om skolmåltiden och matosäkerhet (food insecurity).

Patrik Wallström
Telefon
090-786 70 57
Petra Ryden
Telefon
090-786 95 57

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Jag är också biträdande prefekt med ansvar för utbildning samt studierektor.

Robin Hintze
Telefon
090-786 67 37

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet och institutionens fristående kurser

Sandra Einarsson
Telefon
090-786 95 27

Leg dietist. Medicine doktor i Öron- näs- och halsjukdomar. Meriterad lärare.

Sarah Persson
Telefon
090-786 80 69

Legitimerad dietist och doktorand. Forskar inom digitalisering av vårdmöten. Undervisar inom näringslära och födoämnesöverkänslighet. 

Simon Gustafsson
Telefon
090-786 73 46

Undervisar inom dryck och matsalshantverk på Gastronomiprogrammet och institutionens fristående kurser

Sofia Rapo
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Susanna Sandberg
Telefon
090-786 74 10

Legitimerad dietist och doktorand. Mitt forskningsprojekt fokuserar på skollunchen med fokus på tillgänglighet, inkludering och elever med diagnosticerad ADHD eller autismspektrumtillstånd. 

Ulrica Söderlind
Telefon
090-786 59 69
Senast uppdaterad: 2023-03-20