Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempel gäst- och timlärare, klickar du på länken "Visa anknutna medarbetare"

Anställda medarbetare

Agneta Hörnell
Telefon
090-786 95 68

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor i kostvetenskap 2011. Jag är ämnesansvarig professor vid institutionen.

Anna Sjödin
Telefon
090-786 64 90

Meriterad lärare och forskare med inriktning fysiologiska och biologiska aspekter av nutrition.

Annica Långvall
Telefon
090-786 53 14

Jag är leg. dietist med vidareutbildning i nutrition, och jobbar som doktorand i Kost- och måltidsvetenskap. 

Annica Nylander
Telefon
090-786 95 89

Jag är hushållslärare och arbetar som studierektor. Jag har ansvaret för Kostvetarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning och är programsamordnare för Hem- och konsumentkunskap.

Björn Norén
Telefon
090-786 71 93

Universitetsadjunkt. Undervisar i matlagning & matlagningstekniker.

Carita Bengs
Telefon
090-786 78 19
Cecilia Lindblom
Telefon
090-786 63 96

Arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Cecilia Olsson
Telefon
090-786 64 85

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Cecilia Sandström
Telefon
090-786 73 81
David Jonsson
Elisabeth Stoltz Sjöström
Telefon
090-786 50 07

Forskarutbildningsansvarig vid institutionen, universitetslektor, leg.dietist. 

Emma Steneberg
Ethel Kautto
Telefon
090-786 52 74

Universitetslektor och legitimerad dietist

Eva Palmquist
Ewacarin Sehlstedt
Telefon
090-786 64 84

Vid institutionen undervisar jag bland annat i näringslära, prevention, dietetik och idrottsnutrition.

Hanna Lövgren
Telefon
090-786 57 51

Bitr. Studierektor, programsamordnare för Gastronomiprogrammet, adjunkt samt brandskyddsombud. 

Hedda Landfors
Telefon
090-786 51 73

Jag är adjunkt och lärare på institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Helen Klingede-Wallin
Telefon
090-786 95 74

Jag är hushållslärare och arbetar som universitetsadjunkt och lärarutbildare.

 

 

Helena Fousinette
Telefon
090-786 51 58
Hillevi Fransson
Ida Davidsson
Ingela Bohm
Telefon
090-786 91 27
Jonas Buren
Telefon
090-786 65 60

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition, fettväv och fysisk aktivitet.

Josefin Brodin
Telefon
090-786 55 99

Arbetar som adjunkt och program- och ämnesvägledare vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Linda Berggren
Telefon
090-786 80 53
Linda Nyström Hagfors
Telefon
090-786 95 78

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod.

Maria Waling
Telefon
090-786 64 83

Jag är docent och prefekt. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren fokuserat på skollunch.

Marie Friman

Jag arbetar som administratör med allt vad det innebär och har bland annat hand om all administration kring våra kurser, seminarier och verkstäder. Jag uppdaterar vår kurswebb.

Marie Lundborg Jonsson
Telefon
090-786 76 24

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är studie- och utbildningsadministration för institutionens alla ämnen samt de kurser (UVK) institutionen ger inom lärarutbildningen.

Mona Westman
Telefon
090-786 64 57
Patrik Wallström
Telefon
090-786 70 57
Per Svedman
Telefon
090-786 71 92
Petra Ryden
Telefon
090-786 95 57

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Rosanna Åhlgren

Fil. Magister i måltidsvetenskap, Adjunkt vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Sandra Einarsson
Telefon
090-786 95 27

Lektor, leg dietist.

Programsamordnare för dietistprogrammet.

Undervisar framförallt inom ämnet dietetik. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.

Sarah Persson
Telefon
090-786 80 69

Legitimerad dietist och doktorand vid institutionen för kostvetenskap sedan hösten 2018. Doktorand inom Företagsforskningsforskarskolan med fokus på distansteknik.

Simon Gustafsson
Telefon
090-786 73 46
Sofia Rapo
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Susanna Sandberg
Telefon
090-786 74 10

Jag är legitimerad dietist och doktorand på instutitionen. Mitt doktorandprojekt är anslutet till forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området. 

Ulrica Söderlind
Telefon
090-786 59 69
Veronica Abnersson
Telefon
090-786 73 79