Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Vår personal

Här hittar du anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Om du vill se personer som är anknutna till institutionen, som exempel gäst- och timlärare, klickar du på länken "Visa anknutna medarbetare"

Anställda medarbetare

Agneta Hörnell, professor
Telefon
090-786 95 68

Jag är legitimerad dietist, har licentiat- och doktorsexamen i medicin, och blev professor 2011. Jag arbetar på institutionen sedan hösten 2000, var prefekt 2002-2010.

Anna Sjödin, universitetslektor
Telefon
090-786 64 90

Fil Dr i Onkologi. Undervisar i kemi, anatomi/fysiologi och immunologi på dietist- och kostvetarprogrammet.

Annica Långvall, doktorand
Telefon
090-786 53 14

Jag är leg. dietist med vidareutbildning i nutrition, och jobbar som doktorand i Kost- och måltidsvetenskap. 

Annica Nylander, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 95 89

Jag är hushållslärare och arbetar som studierektor. Jag har ansvaret för Kostvetarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning och är programsamordnare för Hem- och konsumentkunskap.

Björn Norén, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 71 93

Universitetsadjunkt. Undervisar i matlagning & matlagningstekniker.

Cecilia Lindblom, universitetslektor
Telefon
090-786 63 96

Arbetar som universitetslektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Cecilia Olsson, universitetslektor
Telefon
090-786 64 85

Docent i kostvetenskap, leg dietist och nutritionist.

Cecilia Sandström, adjungerad universitetsadjunkt
Telefon
090-786 73 81
Elisabeth Stoltz Sjöström, universitetslektor
Telefon
090-786 50 07

Forskarutbildningsansvarig vid institutionen, universitetslektor, leg.dietist. 

Ethel Kautto, universitetslektor
Telefon
090-786 52 74

Universitetslektor och legitimerad dietist

Ewacarin Sehlstedt, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 64 84

Vid institutionen undervisar jag bland annat i näringslära, prevention, dietetik och idrottsnutrition.

Hanna Lövgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 51

Bitr. Studierektor, programsamordnare för Gastronomiprogrammet, adjunkt samt brandskyddsombud. 

Hedda Landfors, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 51 73

Jag är adjunkt och lärare på institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Helen Klingede-Wallin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 95 74

Jag är hushållslärare och arbetar som universitetsadjunkt och lärarutbildare.

 

 

Ingela Bohm, universitetslektor
Telefon
090-786 91 27
Jonas Buren, universitetslektor
Telefon
090-786 65 60

Jag är docent i experimentell medicin och även utbildad ämneslärare i kemi och biologi. Mitt forskningsintresse rör metabol sjuklighet, nutrition, fettväv och fysisk aktivitet.

Josefin Brodin, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 99

Arbetar som adjunkt och program- och ämnesvägledare vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Linda Berggren, forskningsassistent
Telefon
090-786 80 53

Doktorand och lärarutbildare. 

Linda Nyström Hagfors, universitetslektor
Telefon
090-786 95 78

Jag är legitimerad dietist med en doktorsexamen i kostvetenskap. Jag jobbar mycket med institutionens uppsatskurser, men undervisar också inom bl.a. kost och folkhälsa och vetenskaplig metod.

Maria Waling, universitetslektor
Telefon
090-786 64 83

Jag är docent och prefekt. Min hudsakliga forskningsinriktning är olika aspekter av barn och ungdomars matvanor där jag under de senaste åren fokuserat på skollunch.

Marie Friman, administratör
Telefon
070-205 03 73

Jag arbetar som administratör med allt vad det innebär och har bland annat hand om all administration kring våra kurser, seminarier och verkstäder.

Mona Westman, administratör
Telefon
090-786 64 57
Patrik Wallström, studieadministratör
Telefon
090-786 70 57
Per Svedman, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 71 92
Petra Ryden, universitetslektor
Telefon
090-786 95 57

Jag är legitimerad dietist och arbetar som lektor vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Roger Ahlgren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 65 42

Fil.kand, univ.adjunkt. Jag Undervisar i livsmedelskemi, livsmedelsmikrobiologi och anatomi/fysiologi på dietist-, kostvetar-, gastronomi- och lärarprogrammet (hemkunskap).

Sandra Einarsson, universitetslektor
Telefon
090-786 95 27

Lektor, leg dietist.

Programsamordnare för dietistprogrammet.

Undervisar framförallt inom ämnet dietetik. Forskar inom området kost- och nutritionsbehandling.

Sarah Persson, doktorand
Telefon
090-786 80 69

Legitimerad dietist och doktorand vid institutionen för kostvetenskap sedan hösten 2018. Doktorand inom Företagsforskningsforskarskolan med fokus på distansteknik.

Sofia Rapo, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 62 10

Undervisar på Kostvetarprogrammet, doktorand sedan hösten 2017.

Ulrica Söderlind, universitetslektor
Telefon
090-786 59 69