Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Två institutioner blir en

Den 1 januari år 2020 blir Restauranghögskolan och Institutionen för kostvetenskap en gemensam institution - Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. På den nya institutionen kommer vi att ha ett unikt fokus på kombinationen av vetenskap och hantverk kopplat till mat, nutrition och måltider.

Inledningsvis kommer inte så mycket att förändras, vår verksamhet fortsätter som tidigare. Det viktigaste du behöver komma ihåg är att vi har ett nytt namn – Institutionen för kost- och måltidsvetenskap.

Våra utbildningar får nya möjligheter

På kort sikt kommer våra program inte att förändras. Vi kommer att fortsätta att utbilda kostvetare, dietister, hem- och konsumentkunskapslärare och gastronomer med unik och eftertraktad kompetens. På lång sikt däremot ger sammanslagningen oss stora möjligheter att spetsa vår utbildning än mer. Samlade inom en institution kommer våra lärares kompetens att breddas och fler möten och samarbeten att ske över de olika ämnesgränserna.

Ett nytt forskarutbildningsämne stärker vår forskning

I och med sammanslagningen inrättas det nya forskarutbildningsämne kost- och måltidsvetenskap. Inom det nya ämnet kan vi samla en större bredd av kompetenser och fler perspektiv på maten och måltidens betydelse för människa och samhälle, och genom detta stärka vår forskningsmiljö. Det nya ämnet kommer även att samla en större grupp doktorander och handledare, vilket ger bättre kvalitet i våra forskarutbildningar.

Våra samarbeten fortsätter som vanligt

Du som sedan tidigare samarbetar med Institutionen för kostvetenskap och/eller Restauranghögskolan kan fortsätta samarbetet precis som vanligt. Det gäller oavsett om du samarbetar med någon av våra forskare, är handledare för våra studenter på praktik eller är ett av våra utbytesuniversitet.

Ni som ännu inte samarbetar med oss är varmt välkomna att ta kontakt!

Varför gör vi detta?

Vår förhoppning är att samgåendet ska göra oss till en viktig samtalspartner och en knutpunkt för kunskapsutveckling inom kost- och måltidsområdet både för regionen och hela landet.

Matens betydelse för klimat, miljö och hälsa är högaktuell, och samhället står inför många viktiga utmaningar inom dessa områden. Genom att samla all kompetens inom kost- och måltidsområdet vid Umeå universitet under ett och samma tak får vi nya och bättre möjligheter att höja både vår forskning och utbildning. En sammanslagning ger bättre möjligheter till oväntade samarbeten över områdesgränser, och en mer effektiv användning av våra gemensamma resurser.

Kontakt

Maria Waling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 83