"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärare i Hem- och konsumentkunskap

Är du intresserad av livet i hem och familj och vill vara med och påverka morgondagens konsumenter? Då kan lärare i hem- och konsumentkunskap vara yrket för dig. Under utbildningen utvecklar du kunskaper om mat och måltider, levnadsvanor, privatekonomi och konsumtion. Kurserna läser du på distans under dagtid. Kurserna har två till tre obligatoriska fysiska träffar på campus samt ytterligare obligatoriska aktiviteter via zoom. Resten av tiden studerar du via lärplattformen Canvas.

Vägen till att bli behörig lärare i Hem- och konsumentkunskap kan se olika ut beroende vilken erfarenhet du har sedan tidigare.

Ämneslärarexamen

Om du inte har en lärarexamen sedan tidigare måste du läsa totalt 180 hp som fördelas på 90 hp i kurser inom Hem- och konsumentkunskap (HK) och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), 90 hp. Hos oss kan du läsa 90 hp i kurser inom HK. Kurserna läser du på distans med 100% studietakt under dagtid. Kursen Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp kan du även läsa på 50% studietakt. När du har avklarat kurserna inom HK, 90 hp kan du söka till KPU och då kompletterar du dina kurser i HK med en pedagogisk utbildning. KPU är en kortare utbildning som kompletterar dina studier i HK med en pedagogisk utbildning och ger ämneslärarexamen. Lärare och medstudenter träffar du via nätet, vid ett fåtal obligatoriska träffar i Umeå samt vid obligatoriska digitala träffar under terminen. Detta leder till 1-ämneslärarexamen som du sedan kan använda för att via Skolverket ansöka om lärarlegitimation. Du kan läsa mer här

Läs mer om kurserna här

Hem- och konsumentkunskap A

Hem- och konsumentkunskap A

Hem- och konsumentkunskap B

Hem- och konsumentkunskap B

Hem- och konsumentkunskap B15

Hem- och konsumentkunskap C

Vetenskaplig metod med inriktning hem- och konsumentkunskap

Hälsokommunikation och sociologiska perspektiv inom hem- och konsumentkunskap

Uppsats med inriktning hem- och konsumentkunskap

Vidareutbildning av lärare

Jobbar du som lärare idag men saknar en lärarexamen ska du söka till vidareutbildning av lärare (VAL) som vänder sig till dig som är verksam som lärare men saknar examen för den skolform som du är verksam i. Du ska under hela studietiden inom VAL vara verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, rätt skolform och på rätt nivå. VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Läs mer om vidareutbildning för lärare här

Utökad lärarbehörighet

Har du en lärarexamen sedan tidigare och vill bli behörig att undervisa i ämnet Hem- och konsumentkunskap ska du läsa 45 hp i Hem- och konsumentkunskap. Kurserna som du ska läsa är Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp och Hem- och konsumentkunskap B, 15 hp.  Efter avslutade ämnesstudier ansöker du om utökad behörighet hos Skolverket.

Lärarlyftet

Från hösten 2023 erbjuder vi kursen hem- och konsumentkunskap för lärare 7-9 inom lärarlyftet. Kursen går på 50% studietakt under hösten 2023 till hösten 2024. Läs mer här.

Våra lärare

Institutionen har mångårig erfarenhet av distansundervisning och lärarlaget i HK har fått Lärarhögskolans pedagogiska pris för deras förmåga att skapa stimulerande lärande- och examinationsmiljöer som fungerar både i fysisk och digital miljö. Många av lärarna forskar inom utbildningsvetenskap.  Väljer du att läsa KPU i Umeå så kommer du möta våra lärare även där och därmed få en tydlig ämnesdidaktisk strimma/koppling genom hela utbildningen.

Kontaktperson

Annica Nylander
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 89
Senast uppdaterad: 2023-03-20