"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Projekt

Projektuppdrag till kursen ‘Ingenjörens roll i arbetslivet’

I slutet av studenternas andra år på programmet ges kursen Ingenjörens roll i arbetslivet. Denna kurs läses tillsammans med studenter på Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik och i kursen varvas det praktiska projektarbetet med teori. I projektarbetet ska studenterna genomföra ett projekt åt ett företag för att få en inblick i arbetslivet för en ingenjör.

1. Form på samarbete

Projektarbetet handlar om att lösa ett identifierat problem eller att förbättra/utveckla något inom områden som exempelvis produktion, ekonomi eller teknik. Arbetet syftar till att ge studenterna tillfälle att använda och utveckla sitt logiska och matematiska kunnande.

Projektet innefattar följande:

 • En projektgrupp bestående av 5-6 personer, hälften från Industriell ekonomi och hälften från Teknisk fysik.
 • 5 veckors projektarbete fördelat på 10 veckor.
 • Kontinuerliga muntliga och skriftliga rapporter.
 • En slutlig rapport och presentation av projektets resultat.

Som företag förväntas ni bidra med:

 • En formulering av ett projekt av ingenjörsmässig karaktär, där Ni med fördel drar nytta av resultatet.
 • Ett besök hos verksamheten, om möjligt.
 • Intervjuer med nyckelpersoner så att studenterna får en bra bild av verksamheten, om möjligt.
 • En handledare/kontaktperson som finns till hands för studenterna.

Projektet önskas innehålla data, matematisk modellering och/eller programmering och kan innefatta exempelvis beräkningsuppdrag, simulering av olika situationer, utvärdering och tester av olika slag eller logistik.

2. Studenternas kompetenser

Studenterna på Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi besitter följande kunskaper:

 • Bred matematisk bas
 • Statistik analys av data och simulering av processer
 • Programmering

Som nämnt läses kursen tillsammans med studenter som läser teknisk fysik som besitter kunskaper inom fysik.

 

Ni kan läsa om föregående projekt här.

Notera att det för Er som företag är möjligt att först bidra med ett projekt till denna kurs för att därefter vidareutveckla samma projekt i den projektkurs som studenterna läser sitt sista år på utbildningen. På så sätt kan Ni få ett mer genomarbetat och specificerat resultat.

 

Projektuppdrag till projektkurs

För att förbereda sig för arbetslivet läser studenterna under det sista året en projektkurs där de genomför ett projekt i samarbete med ett företag.

1. Form på samarbete

Projektarbetet handlar om att lösa ett identifierat problem eller att förbättra/utveckla något inom områden som exempelvis produktion, ekonomi eller teknik. Arbetet syftar till att ge studenterna tillfälle att använda sina kunskaper och utveckla sin problemlösningsförmåga i ett verkligt sammanhang.

Projektet innefattar följande:

 • En projektgrupp.
 • 5 veckors projektarbete fördelat på 10 veckor.
 • Kontinuerliga muntliga och skriftliga rapporter.
 • En slutgiltig rapport och presentation av projektets resultat.

Som företag förväntas ni bidra med:

 • En formulering av ett projekt av ingenjörsmässig karaktär, där Ni med fördel drar nytta av resultatet.
 • Ett besök hos verksamheten, om möjligt.
 • Intervjuer med nyckelpersoner så att studenterna får en bra bild av verksamheten, om möjligt.
 • En handledare/kontaktperson som finns till hands för studenterna.

Projektet önskas innehålla data, matematisk modellering och/eller programmering och kan innefatta exempelvis beräkningsuppdrag, simulering av olika situationer, utvärdering och tester av olika slag eller logistik.

2. Studenternas kompetenser

I det här skedet av studenternas utbildning har de hunnit påbörja sin specialisering inom något av följande områden som presenteras nedan. Beroende på vilken specialisering studenterna läser besitter de lite olika kompetenser.

De studenter som valt att läsa Industriell statistik besitter kunskaper kring följande:

 • Statistisk datanalys
 • Hantera och utvinna information ur stora datamängder
 • Finna grundorsaker till problem
 • Lösa problem vid tillverkning och produktutveckling

De studenter som valt att läsa Logistik och optimering besitter kunskaper kring följande:

 • Matematiska modeller
 • Simulering och optimering
 • Analyser och effektivisera processer och kedjor

De studenter som valt att läsa Riskhantering besitter kunskaper kring följande:

 • Identifiera och hantera risker och osäkerheter, framförallt inom finans och försäkring
 • Matematisk modellering, bland annat Monte Carlo metoder

Utöver ovan nämnda kompetenser har samtliga studenter, oavsett specialisering, goda kunskaper inom följande:

 • Statistisk dataanalys
 • Programmering
 • Affärsutveckling
 • Industriell ekonomi med stort fokus på finansiering
 • Projektledning

Studenterna har även kunskaper inom ledarskap, nationalekonomi, marknadsföring, ekonomisk historia och industridesign.

 

Ni kan läsa om föregående projekt här.

Notera att det för Er som företag är möjligt att först bidra med ett projekt till årskurs 2 för att därefter vidareutveckla samma projekt i denna projektkurs. På så sätt kan Ni få ett mer genomarbetat och specificerat resultat.

 

Projektuppdrag till examensarbete

Studenterna ska under deras sista termin genomföra ett examensarbete med syftet att tillämpa de kunskaper de samlat på sig under åren i form av ett projekt och förbereda sig för arbetslivet.

1. Form på samarbete

Examensarbete ska innefatta ett självständigt arbete inom någon av utbildningens tre specialiseringar; Industriell statistik, Logistik och optimering eller Riskhantering. Syftet med examensarbetet är att förbereda och pröva studenterna inför arbetslivet och därför ska arbetet utföras i ett sammanhang som liknar en framtida arbetssituation. Arbetet kan till exempel handla om att lösa ett identifierat problem eller att förbättra/utveckla något inom områden som exempelvis produktion, ekonomi eller teknik.

Examensarbetet innefattar följande:

 • En mindre grupp, vanligtvis innefattande 1-2 studenter.
 • En termins arbete, motsvarande 30 hp.
 • Kontinuerliga muntliga och skriftliga rapporter.
 • En slutgiltig rapport och presentation av arbetets resultat.

Som företag förväntas ni bidra med:

 • En formulering av ett uppdrag av ingenjörsmässig karaktär med anknytning till studenternas specialiseringsområden, där Ni med fördel drar nytta av resultatet.
 • Besök hos verksamheten, om möjligt.
 • En handledare/kontaktperson som finns till hands och som kan ge en bra bild av verksamheten.

 

2. Studenternas kompetenser

I det här skedet av utbildningen har studenterna precis avslutat sin specialisering inom något av följande områden som presenteras nedan. Beroende på vilken specialisering studenterna har läst besitter de lite olika kompetenser.

De studenter som valt att läsa Industriell statistik besitter kunskaper kring följande:

 • Statistiska datanalys
 • Hantera och utvinna information ur stora datamängder
 • Finna grundorsaker till problem
 • Lösa problem vid tillverkning och produktutveckling

De studenter som valt att läsa Logistik och optimering besitter kunskaper kring följande:

 • Matematiska modeller
 • Simulering och optimering
 • Analyser och effektivisera processer och kedjor

De studenter som valt att läsa Riskhantering besitter kunskaper kring följande:

 • Identifiera och hantera risker och osäkerheter
 • Fokus på finans- och försäkringsrisker
 • Matematiska modeller och metoder t.ex Monte Carlo

Utöver ovan nämnda kompetenser har samtliga studenter, oavsett specialisering, goda kunskaper inom följande:

 • Statistisk dataanalys
 • Programmering
 • Affärsutveckling
 • Industriell ekonomi med stort fokus på finansiering
 • Projektledning & projektarbete

Studenterna har även kunskaper inom ledarskap, nationalekonomi, marknadsföring, ekonomisk historia och industridesign.

Kontaktinformation programansvarig

Markus Ådahl
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 24
Senast uppdaterad: 2022-03-16