"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Om institutionen för matematik och matematisk statistik

Vi är cirka 100 personer som arbetar med matematik, matematisk statistik samt med administration och service.

Varje år välkomnar vi omkring 2 000 studenter som läser någon eller några kurser hos oss. Kurser i matematik och matematisk statistik ges inom de flesta civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, många av naturvetarprogrammen samt vissa av lärarprogrammen vid Umeå universitet. Dessutom erbjudes varje termin ett antal fristående kurser på såväl nybörjar- som fortsättningsnivå.

Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematik för artificiell intelligens samt matematisk statistik. Både inom universitetet och externt bedriver vi konsultverksamhet. Flera av våra forskare ger regelbundet populärvetenskapliga föreläsningar för att sprida kunskapen om våra ämnen till samhället.

Besöksadress

MIT-huset, plan 3
Linneaus väg 49

Senast uppdaterad: 2023-01-12