"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Om institutionen för matematik och matematisk statistik

Institutionen för matematik och matematisk statistik är en dynamisk och internationell forsknings- och utbildningsmiljö vid Umeå universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet.

Besöks- och postadress

MIT-huset, plan 3
Linneaus väg 49
901 87 Umeå

Grundutbildning

Varje år välkomnar vi omkring 1 600 studenter som läser någon eller några kurser hos oss. Kurser i matematik och matematisk statistik ges inom de flesta civilingenjörsprogram och högskoleingenjörsprogram, många av naturvetarprogrammen samt vissa av lärarprogrammen vid Umeå universitet. Varje termin erbjuds även ett antal fristående kurser på såväl nybörjar- som fortsättningsnivå.

En betydande del våra kurser undervisas av ledande forskare inom sina respektive områden med kopplingar till industriella tillämpningar.

Vi är programansvarig institution för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, civilingenjörsprogrammet öppen ingång, kandidatprogrammet i matematik samt masterprogrammen i matematik och matematisk statistik. 

Forskning och forskarutbildning 

Vi bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematik för artificiell intelligens samt matematisk statistik. Flera av våra forskare ger regelbundet populärvetenskapliga föreläsningar för att sprida kunskapen om våra ämnen till samhället. Både inom universitetet och externt bedriver vi konsultverksamhet. 

Vi har varit med och grundat de tre framstående tvärvetenskapliga forskningsinfrastrukturerna Integrated Science Lab (Icelab), UMIT Research lab och Computational Life Science Cluster (CLiC).

Vi bedriver forskarutbildning inom huvudområdena matematik, matematikdidaktik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Vid institutionen ges varje år ett flertal kurser inom ramen för forskarutbildningen och en doktorandseminarieserie anordnas regelbundet.

Institutionen i siffror

• Ca 90 anställda 
• 18 nationaliteter
• 7 professorer 
• 31 universitetslektorer 
• 6 biträdande universitetslektorer 
• 19 doktorander 
• 7 administratörer
• 1 kandidatprogram: Kandidatprogrammet i matematik
• 2 civilingenjörsprogram: Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi och Civilingenjörsprogrammet öppen ingång
• 2 masterprogram: Masterprogrammet i matematik och Masterprogrammet i matematisk statistik
• 3 utbildningar på forskarnivå: matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap

Kontaktinformation

Prefekt

Biträdande prefekt, forskning

Lisa Hed
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 16

Biträdande prefekt, grundutbildning

Studievägledare

Lars-Daniel Öhman
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 36
Senast uppdaterad: 2024-01-31