Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Andrei Chabes Lab
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Thomas Borén
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Tor Ny Lab
För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.