Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskargrupper

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher
Biogeovetenskap.
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Ronnie Berntsson
Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Thomas Borén
Helicobacter pylori.
Tor Ny
Translationsforskning.