Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anna Arnqvist
Mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Ignacio Mir-Sanchis
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher Lab
Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera klimatförändringar.
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Thomas Borén
Forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Tor Ny
Translationsforskning.