Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningen vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en heltäckande ansats till studier av biologiska system på en molekylär nivå. Forskare vid institutionen studerar strukturer och funktioner av gener och proteiner.

Institutionen är ansluten till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin. Våra forskningsområden:

Cancer

Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anna Arnqvist
Mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik

Neurovetenskap

Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik

Infektionsbiologi

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anna Arnqvist
Mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Ignacio Mir-Sanchis
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher Lab
Vi har ett biofysiskt angreppssätt för att studera klimatförändringar.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Richard Lundmark Lab
Forskargruppen studerar de proteiner och mekanismer som krävs för att skulptera cellulära membran till vesikulära strukturer.
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.

 

Våra forskargrupper
Våra forskargrupper

Läs mer om våra forskargrupper.

Publikationer
Publikationer

Våra publikationer i DIVA.

Seminarieserien
Seminarieserien

Institutionens seminarieserie med inbjudna gästföreläsare från hela världen.