Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningen vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en heltäckande ansats till studier av biologiska system på en molekylär nivå. Forskare vid institutionen studerar strukturer och funktioner av gener och proteiner.

Institutionen är ansluten till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin. Våra forskningsområden:

Cancer

Andrei Chabes
dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Erik Johansson
DNA-polymeras.
Nasim Sabouri
Underhåll av genomintegritet med DNA-helikaser.
Paulina Wanrooij
Mitokondriellt DNA.
Sjoerd Wanrooij
Molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Stefan Björklund
Mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.

Neurovetenskap

Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.

Infektionsbiologi

Anders Hofer
Nukleotidbiosyntes i parasiten Trypanosoma brucei.
Anna Arnqvist
Helicobacter pylori.
Ignacio Mir-Sanchis
Antimikrobiell resistens.
Lars-Anders Carlson
Strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Ronnie Berntsson
Strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Thomas Borén
Helicobacter pylori.

 

Våra forskargrupper
Våra forskargrupper

Läs mer om våra forskargrupper.

Publikationer
Publikationer

Våra publikationer i DIVA.

Seminarieserien
Seminarieserien

Institutionens seminarieserie med inbjudna gästföreläsare från hela världen.