"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningen vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik representerar en heltäckande ansats till studier av biologiska system på en molekylär nivå. Forskare vid institutionen studerar strukturer och funktioner av gener och proteiner.

Institutionen är ansluten till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin. Våra forskningsområden:

Cancer

Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Stefan Björklund lab
Vi forskar om mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.

Neurovetenskap

Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik

Infektionsbiologi

Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Richard Lundmark Lab
Skulptering av membraner är grundläggande för många cellulära processer och fel kan leda till olika sjukdomar.
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.

 

Våra forskargrupper

Läs mer om våra forskargrupper.

Publikationer

Våra publikationer i DIVA.

Seminarieserien

Institutionens seminarieserie med inbjudna gästföreläsare från hela världen.

Senast uppdaterad: 2020-10-16